Show simple item record

dc.contributor.authorGreen, N.nb_NO
dc.contributor.authorKnutzen, J.nb_NO
dc.contributor.authorBerglind, L.nb_NO
dc.contributor.authorGolmen, L.nb_NO
dc.contributor.otherGreen, N. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.coverage.temporal1989-90nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:34:50Z
dc.date.available2014-08-01T10:34:50Z
dc.date.issued1993nb_NO
dc.identifier2872nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2240-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207209
dc.description.abstractFra 1989 til 1990 ble det registrert omkring 95% reduksjon av PAH-innholdet i blåskjell og o-skjell fra indre Ranafjorden. Reduksjonen må ses som en effekt av stopp i utslippene fra produksjon av råjern og koks. Imidlertid er skjellene fra innerst i fjorden fremdeles betydelig forurenset med PAH. Fisk hadde stort sett lavt miljøgiftinnhold, mens det delvis ble observert høyt PAH-innhold i reker. Sistnevnte inneholdt også mye arsen. På enkelte prøvesteder i indre fjord ble det påvist moderat/markert forhøyet innhold av bly, kobber og sink. Sedimentprøvene fra 1989 viste sterk PAH-foruresning i indre Ranafjord, klart avtagende utover, men sporbart størrelsesorden 5 mil fra de tidligere utslipp.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2872nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;516/93. TA-984/1993nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifternb_NO
dc.titleUndersøkelse av miljøgifter i sediment og organismer fra Ranafjorden 1989-90nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber157nb_NO
dc.subject.keywordmiljøgiftnb_NO
dc.subject.keywordmarin fjordnb_NO
dc.subject.keywordmarinøkologinb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordmetallnb_NO
dc.subject.keywordsediment indikatororganismnb_NO
dc.subject.keywordskalldyrnb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordarsennb_NO
dc.subject.keywordfluoridnb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordmetalsnb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordindicatornb_NO
dc.subject.keywordorganismsnb_NO
dc.relation.projectO-800310nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge