Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, A.nb_NO
dc.contributor.authorTraaen, T.nb_NO
dc.contributor.authorKällqvist, T.nb_NO
dc.contributor.authorWright, R.nb_NO
dc.contributor.otherTraaen, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialFinnmarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:34:46Z
dc.date.available2014-08-01T10:34:46Z
dc.date.issued1993nb_NO
dc.identifier2862nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2252-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207185
dc.description.abstractSvovelbelastningen overskrider tålegrensen for ferskvann i 70% av Sør-Varangers areal. Overvåkingen fra 1986 til 1992 viser en stabil forsuringssituasjon, men modellberegninger viser at forsuringen vil tilta de kommende tiår hvis svoveldeposisjonen ikke reduseres. For å få en varig beskyttelse av innsjøer og elver i Sør-Varanger mot surt nedfall bør svoveldeposisjonen reduseres med mint 75%. - Innholdet av nikkel er betenkelig høyt i mange vannforekomster, og det er sannsynlig at man i enkelte områder har giftvirkninger på følsomme arter av vannboende organismer.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2862nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;511/93nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleForsuring og tungmetallforurensning i grenseområdene Norge/Russland. Vannkjemiske undersøkelser 1986-1992nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO
dc.subject.keywordsur nedbørnb_NO
dc.subject.keywordforsuringnb_NO
dc.subject.keywordtungmetallnb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordtålegrense grenseområdenb_NO
dc.subject.keywordinnsjønb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordtoksisitetstestnb_NO
dc.subject.keywordnikkel eutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordvannhygienenb_NO
dc.subject.keywordheavy metalsnb_NO
dc.subject.keywordacidificationnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordcriticalnb_NO
dc.subject.keywordloadnb_NO
dc.relation.projectO-89187nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge