Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRognerud, S.nb_NO
dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.otherRognerud, S. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:33:27Z
dc.date.available2014-08-01T10:33:27Z
dc.date.issued1992nb_NO
dc.identifier2710nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2065-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/206756
dc.description.abstractFemunden: Vannet var svakt surt og hadde liten evne til å motstå pH-endringer. Innsjøen er lite humuspåvirket og har lågt innhold av løste salter. Det ble ikke påvist endringer i surhetsgraden, humusinnholdet eller innholdet av løste salter fra slutten av 1960-tallet og fram til i dag. Vannmassene var lite forurenset av næringssalter. Nitratinnholdet har økt med ca. 35% fra 1966-73 til 1991. Kjemsjøen: Innsjøen var klart humuspåvirket, surhetsgraden varierte rundt nøytralpunktet, og vannets evne til å motstå pH-endringer var relativt god. Vannet var moderat forurenset av næringssalter, men innholdet av total nitrogen var nær fordoblet i løpet av de siste ca. 20 år p.g.a. økte tilførsler fra landbruket og fra atmosfæren. Algemengdene var låge, men artssammensetningen viste vannmassene var noe påvirket av næringssalttilførsler. Økt tilgroing med vannplanter og påvekstalger i gruntområdene skaper problemer for bruken av innsjøen i rekrasjonssammenheng.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2710nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleFemunden og Kjemsjøen i Hedmark. En undersøkelse av vannkvalitet i 1991nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO
dc.subject.keywordforurensningsgrad kjemisk og biologisk forholdnb_NO
dc.subject.keywordwater chemistrynb_NO
dc.subject.keyworddegreenb_NO
dc.subject.keywordpollutionnb_NO
dc.subject.keywordbiologynb_NO
dc.relation.projectO-91079nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge