Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKonieczny, R.nb_NO
dc.contributor.otherKonieczny, R. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:33:19Z
dc.date.available2014-08-01T10:33:19Z
dc.date.issued1992nb_NO
dc.identifier2696nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2054-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/206714
dc.description.abstractMed bakgrunn i planlagt med mudring av bunn og utfylling og dumping av løsmasser i Oslo havneområde, er totalt 15 sedimentprøver fra flere lokaliteter i Oslo Havn undersøkt for innhold av miljøgifter. Analysene omfatter tungmetaller (Hg, Cd og Pb), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), utvalgte klorerte hydrokarboner (5CB, HCB og OCS), pesticider (heksaklorsykloheksan (a-HCH), lindan (y-HCH), DDD, DDE og DDT) og total hydrokarboner (THC/olje). Nivåene av miljøgifter er tildels høye i hele undersøkelsesområdet, spesielt i Bjørvika og ved Kongshavn og sedimentene må karakteriseres som moderat til sterkt forurenset, både i overflatelaget (0-2cm) og i de underliggende lag ned til ca. 50 cm dyp.nb_NO
dc.description.sponsorshipOslo Havnevesennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2696nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifternb_NO
dc.titleKartlegging og vurdering av forurensningssituasjonen i bunnsediment fra Oslo havneområdenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordtungmetallnb_NO
dc.subject.keywordorganisk miljøgiftnb_NO
dc.subject.keywordheavy metalsnb_NO
dc.subject.keywordsedimentsnb_NO
dc.subject.keywordorganicnb_NO
dc.subject.keywordcontaminantsnb_NO
dc.relation.projectO-91150nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge