Show simple item record

dc.contributor.authorTraaen, T.nb_NO
dc.contributor.authorHenriksen, A.nb_NO
dc.contributor.otherTraaen, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialMongstadnb_NO
dc.coverage.temporal1990nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:32:17Z
dc.date.available2014-08-01T10:32:17Z
dc.date.issued1991nb_NO
dc.identifier2576nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1909-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/206378
dc.description.abstractI 1988, 1989 og 1990 er det utført vannkjemiske undersøkelser av 27 innsjøer innenfor en radius av ca 4 mil fra Mongstad-raffineriet. Deler av undersøkelsesområdet er blant de mest forsuringsfølsomme områdene i Norge. Det er målt pH-verdier ned mot 4.5. Høye nedbørmengder i 1989 og 1990 førte til lavere konsentrasjoner av ikke-marin sulfat og nitrat enn i 1988. Episodisk forsuring grunnet den såkalte "sjøsalteffekten" har stor betydning i undersøkelsesområdet. Undersøkelsene tyder på at Mongstad- raffineriets bidrag til forsuring av innsjøene i området er relativt liten. Man har en forurensningssituasjon der ingen enkeltkilde er avgjørende for summen av påvirkning. Årsaken til sure episoder i bekker i området vil kunne avklares ved automatisk overvåking.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatoil Mongstad, 5154 Mongstadnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2576nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleOvervåking av innsjøer rundt Mongstad, 1990nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.subject.keywordsur nedbørnb_NO
dc.subject.keywordinnsjønb_NO
dc.subject.keywordforsuringnb_NO
dc.subject.keywordoljeraffinerinb_NO
dc.subject.keywordvannkjeminb_NO
dc.subject.keywordacidnb_NO
dc.subject.keywordrainnb_NO
dc.subject.keywordlakesnb_NO
dc.subject.keywordacidificationnb_NO
dc.subject.keywordoilnb_NO
dc.subject.keywordrefinerynb_NO
dc.relation.projectO-88162nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge