Show simple item record

dc.contributor.authorHoltan, H.nb_NO
dc.contributor.otherHoltan, H. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialSør-Trøndelagnb_NO
dc.coverage.temporal1990nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:30:54Z
dc.date.available2014-08-01T10:30:54Z
dc.date.issued1990nb_NO
dc.identifier2430nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1739-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205966
dc.description.abstractRapporten har som mål å gi et bilde av utviklingen i vassdraget så langt bakover i tid (i vårt århundre) som det foreligger brukbare data. Den omfatter en sammenstilling og bearbeiding av foreliggende statistiske data og måledata fra Glomma og dens nedbørfelt. Befolkningsmengden har økt betydelig. Samtidig har det skjedd en omstilling bl. a. med endring av levevaner som har ført til økt påvirkning av vassdraget i forhold til folketallet. Omstilling i jordbruket har bl. a. gitt vesentlig økning av forbruket av fosfor og nitrogen, og det har skjedd omfattende omstilling fra eng til åker, som er mer erosjonsutsatt. Sur nedbør og tilførsel av nitrogen gjennom nedbøren har økt. Måledata viser en kraftig økning av transporten av erosjonsmateriale. Transporten av nitrogen har også økt vesentlig. For fosfor er målingene noe mer uklare, men rapporten tyder på en viss reduksjon de siste årene. Rapporten er en fagrapport utarbeidet på oppdrag av Handlingsplan Glommanb_NO
dc.description.sponsorshipHandlingsplan Glommanb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2430nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleHandlingsplan Glomma. Glommavassdraget - forurensningsutvikling - tidstrendernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.subject.keywordvannressursforvaltningnb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetnb_NO
dc.subject.keywordbosetting utviklingnb_NO
dc.subject.keywordforurensningsgradnb_NO
dc.subject.keyworddatainnsamlingnb_NO
dc.subject.keywordlitteratur landbruknb_NO
dc.subject.keywordindustrinb_NO
dc.subject.keywordklimanb_NO
dc.subject.keywordhydrologinb_NO
dc.subject.keywordpartikkeltransport fosfornb_NO
dc.subject.keywordnitrogennb_NO
dc.subject.keywordwater qualitynb_NO
dc.subject.keywordsettlementnb_NO
dc.subject.keyworddevelopmentnb_NO
dc.relation.projectO-89248nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge