Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAanes, K.nb_NO
dc.contributor.authorBrettum, P.nb_NO
dc.contributor.authorHoltan, G.nb_NO
dc.contributor.otherAanes, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.coverage.temporal1988; 1989nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:30:32Z
dc.date.available2014-08-01T10:30:32Z
dc.date.issued1990nb_NO
dc.identifier2387nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1689-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205846
dc.description.abstractIsdalsvann med Isdøla ble undersøkt i 1988-89 for å få bedre kunnskap om eutrofisituasjonen i innsjøen og for å få vurdert muligheten av å nytte Isdøla som drikkevannskilde. Hovedtilsiget til Isdalsvann ble tatt inn på overføringstunellen til Rembedalsmagasinet i forbindelse med Eidfjord-Nord utbyggingen i 1982. Dette har vist seg å ha drastiske effekter på nøkkelfaktorer bestemmende for innsjøens produktivitet ved at oppholdstiden ble doblet, siktedypet økte og vanntemperaturen steg. Samtidig ble det i perioden etter reguleringen brukt store mengder kunstgjødsel for å få revegetert steintippen og i forbindelse med nydyrking av ca 365 da. Forutsetningene for biologisk produksjon ble endret og det er nå registrert store avvik fra det som forventes å være innsjøens naturtilstand. Karakteristisk er en stor oksygentæring i innsjøens bunnvann, og en betydelig fremvekst av bunnvegetasjon i Isdalsvann. Innsjøen er i dag i en overgangsfase mellom oligotrofi og mesotrofi (Middels næringsrik). I Isdøla viser resultatene at innholdet av tarmbakterier og organisk materiale er for høyt til at vannet kan nyttes som drikkevannskilde uten forbehandling.nb_NO
dc.description.sponsorshipEidfjord kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2387nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectferskvannnb_NO
dc.titleResipientundersøkelse for Eidfjord kommune i Isdalsvann med Isdølanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.subject.keywordferskvannnb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordresipientundersøkelsenb_NO
dc.subject.keywordinnsjø drikkevann drikkevann forurensningstilførselnb_NO
dc.subject.keywordhydrokjemisk undersøkelsenb_NO
dc.subject.keywordbiologisk undersøkelsenb_NO
dc.relation.projectO-88101nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge