Show simple item record

dc.contributor.authorRosseland, B.O.nb_NO
dc.contributor.otherRosseland, B.O. - Project managernb_NO
dc.coverage.temporal1989nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:30:03Z
dc.date.available2014-08-01T10:30:03Z
dc.date.issued1989nb_NO
dc.identifier2309nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1613-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205711
dc.description.abstractEn miljøundersøkelse ved Sunlaks A/S med bruk av miniubåt resulterte i fastsetting av ubåtene i sedimentene under merdene med laks. Dagen etter undersøkelsene startet en omfattende dødelighet ved anlegget, bl. a. som følge av furunkulose. Dødsårsaken er vurdert i forhold til sykdomsstatus, oppdrettsmiljø og uhellet med miniubåten. Det konkluderes med at dødeligheten sannsynligvis er forårsaket av ubåtuhellet ved at: 1) H2S og metan har påvirket fisken etter oppvirvling av sediment og 2) at dette ugunstig miljø har fremprovosert utbrudd av en latent furunkulose infeksjon.nb_NO
dc.description.sponsorshipUNI forsikringnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2309nb_NO
dc.relation.ispartofseriesAKVA-rapportnb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectakvakulturnb_NO
dc.titleLaksedød ved Sunlaks A/S. Vurdering av årsaknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.subject.keywordakvakulturnb_NO
dc.subject.keywordlakseoppdrettnb_NO
dc.subject.keywordfiskedødnb_NO
dc.subject.keywordfurunkulosenb_NO
dc.subject.keywordforsikring dødelighetnb_NO
dc.subject.keywordvurderingnb_NO
dc.subject.keywordårsaknb_NO
dc.subject.keywordsykdomsstatusnb_NO
dc.subject.keywordoppdrettsmiljø ulykkenb_NO
dc.subject.keywordminiubåtnb_NO
dc.relation.projectO-89194nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge