Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Jannb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:29:25Z
dc.date.available2014-08-01T10:29:25Z
dc.date.issued1989nb_NO
dc.identifier2230nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205493
dc.description.abstractEndringsprosessene i kystsonen m.h.p. utnytting har økt sterkt i de senere årene. Dette har skapt behov for bedre offentlig styring og planlegging. Kystsoneplanlegging er inne i en forsøksfase som innebærer mye "prøving og feiling". Kystsoneplaner skal inngå i det ordinære plansystemet på fylkes- og kommunenivå. Planlegging i sjøområder setter likevel spesielle krav og representerer på mange måter en ny utfordring for planleggerne. Denne veiledningen har kommunen som målgruppe. Veiledningen er en sammenstilling av erfaringsmaterialet og kunnskap som er fremkommet ved praktisk planarbeid og en presentasjon av de rammebetingelser som ligger til grunn.nb_NO
dc.description.sponsorshipMøre og Romsdal fylkeskommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2230nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleHavbruksplan Møre og Romsdal. Rettleiar i kommunal kystsoneplanleggingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO
dc.subject.keywordvannressursforvaltningnb_NO
dc.subject.keywordkystsonenb_NO
dc.subject.keywordplanleggingnb_NO
dc.subject.keywordhavbruk akvakultur akvakultur veiledningnb_NO
dc.subject.keywordkystsoneplanleggingnb_NO
dc.subject.keywordkommuneplannb_NO
dc.subject.keywordavgrensing utnyttelsenb_NO
dc.relation.projectO-88081nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge