Show simple item record

dc.contributor.authorHoltan, H.nb_NO
dc.contributor.otherHoltan, H. - Project managernb_NO
dc.coverage.temporal19880819nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:27:07Z
dc.date.available2014-08-01T08:27:07Z
dc.date.issued1988nb_NO
dc.identifier2168nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1456-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205295
dc.description.abstractVannet i Hornindalsvatnet med tilløpselver, er bløtt og har en PH- verdi på ca. 6. Området er lite påvirket av sur nedbør. Generelt er vannets innhold av næringsstoffer lavt, men en viss begroingspåvirkning kan merkes på forurensningsutsatte elvestrekninger og ved utløpet av enkelte tilløp. I strandområdene utenfor Grodås sentrum, er Hornindalsvatnet markert forurensningspåvirket. Forurensningsbegrensende tiltak anbefales.nb_NO
dc.description.sponsorshipHornindal kommune, teknisk etatnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2168nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofieringnb_NO
dc.titleBefaring og undersøkelse av tilløpsvassdrag til Hornindalsvatnetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordinnsjønb_NO
dc.subject.keywordforsuringnb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetnb_NO
dc.subject.keywordhydrologi belastningnb_NO
dc.subject.keywordfosfornb_NO
dc.subject.keywordnitrogennb_NO
dc.subject.keywordforurensningstilførsel forurensningskilde jordbruknb_NO
dc.subject.keywordtilløpsvassdragnb_NO
dc.relation.projectO-87127nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge