Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.authorGreen, N.nb_NO
dc.contributor.authorKnutzen, J.nb_NO
dc.contributor.authorMolvær, J.nb_NO
dc.contributor.otherRygg, B. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.coverage.temporal1987nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:27:03Z
dc.date.available2014-08-01T08:27:03Z
dc.date.issued1988nb_NO
dc.identifier2159nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1444-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205271
dc.description.abstractDet er høye konsentrasjoner av PAH i blåskjell fra både Grenlandsfjordene og kysten av Grenland-Kragerø. I fisk er konsentrasjonene av klorerte hydrokarboner stadig høye. Påvisning av klorerte dibenzodioksiner og dibenzofuraner førte til at helsemyndighetenes tidligere anbefalinger om begrensninger på konsum av fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene og området utenfor er ytterligere skjerpet. Tilførslene av PAH og klorerte hydrokarboner må reduseres betydelig dersom brukerinteressene skal ivaretas. Det var lavere utslipp av PAH i 1987 enn i 1986. Undersøkelser med sedimentfeller viste at sedimentasjonen av organisk materiale, og dermed oksygenforbruket, i Grenlandsfjordene er høyere enn normalt i norske fjorder. For å minske forurensningsvirkningene på bunndyrsamfunnene, må sedimentasjonen av organisk materiale reduseres. Dypere enn 45-50 m i Frierfjorden var oksygeninnholdet kritisk lavt i hele 1987.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2159nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;327/88nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgiftnb_NO
dc.titleGrenlandsfjordene og Skienselva 1987nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.subject.keywordmiljøgiftnb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordblåskjellnb_NO
dc.subject.keywordsedimentfellenb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordmarin fjordnb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordmålingnb_NO
dc.subject.keywordsiktedypnb_NO
dc.subject.keywordoksygennb_NO
dc.subject.keywordvannutskifting organisk stoffnb_NO
dc.subject.keywordestuarområdenb_NO
dc.relation.projectO-80003-12nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge