Show simple item record

dc.contributor.authorKnutzen, J.nb_NO
dc.contributor.authorSkei, J.nb_NO
dc.contributor.otherKnutzen, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialRogalandnb_NO
dc.coverage.temporal1986-1987nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:26:25Z
dc.date.available2014-08-01T08:26:25Z
dc.date.issued1988nb_NO
dc.identifier2109nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1388-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205139
dc.description.abstractForurensningen med polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i Saudafjorden har økt betydelig i tidsrommet 1981-86. Dette vises til dels av belastningsberegninger (økt tilførsel etter 1985) dels av observasjoner i organismer. Betydelige overkonsentrasjoner er påvist både i muslinger (opp til 1000-2000 ganger "normalinnholdet- ") og i fisk (2 - 10 ganger). Sedimentenes PAH-innhold var også høyt, men viste bare mindre endringer. Forurensningene gjør seg gjeldende (i avtagende grad) i hele fjorden, og kan i blåskjell spores mer enn 35 km fra kilden (Sauda Smelteverk). Forholdet medfører begrensninger på særlig akvakultur og rekreasjon (hobbyfiske, skjellsanking). Overkonsentrasjonene av metaller i tang og blåskjell var mer moderate (størrelsesorden 2 - 3 ganger for bly, kadmium og sink, 10 - 30 ganger for mangan). Tydelig minsket innhold av metaller i sedimentene viser effekten av smelteverkets behandlingsanlegg for avløpsvann fra 1978.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2109nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;309/88nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgiftnb_NO
dc.titleTiltaksorientert overvåking i Saudafjorden 1986-1987nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.subject.keywordmarin fjordnb_NO
dc.subject.keywordforurensningnb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordmetallnb_NO
dc.subject.keywordklororganisk forbindelsenb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordforurensningsindikatornb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordskjell blåskjellnb_NO
dc.subject.keywordsmelteverknb_NO
dc.subject.keywordmuslingnb_NO
dc.subject.keywordmiljøgiftnb_NO
dc.relation.projectO-80003-06nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge