Show simple item record

dc.contributor.authorGulbrandsen, R.nb_NO
dc.contributor.authorLande, A.nb_NO
dc.contributor.otherLande, A. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAust-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:26:20Z
dc.date.available2014-08-01T08:26:20Z
dc.date.issued1988nb_NO
dc.identifier2102nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1378-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205118
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over brukerinteressene i Nidelva og angir hvilke hovedproblemstillinger og konflikter en eventuell vannbruksplan i full skala bør konsentreres om. Nidelva er gjennomregulert. Elven brukes både som drikkevannskilde og resipient. Det skjer restutslipp av aluminium fra tre renseanlegg. Det hender at forurenset Nidelvvann strømmer inn i drikkevannskilden Rore. Elven er viktig i friluftssammenheng. Til tross for nedgang i fiskebestandene, er fiskeinteressene fortsatt betydelige. Det finnes flere viktige naturvernområder. Forurensning fra landbruket kan være av betydning for den samlede forurensningssituasjon. Endret regulering av Nelaug dam kan ha konsekvenser for fiske, friluftsliv og reiseliv.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2102nb_NO
dc.relation.ispartofseriesVRF-rapportnb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleForprosjekt for vannbruksplan for Nidelvanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.subject.keywordvannressursforvaltningnb_NO
dc.subject.keywordforprosjektnb_NO
dc.subject.keywordvannbruksplan brukerinteresse konfliktnb_NO
dc.subject.keyworddrikkevannskildenb_NO
dc.subject.keywordresipientnb_NO
dc.subject.keywordfriluftsliv industriutslipp fiskenb_NO
dc.subject.keywordnaturvernnb_NO
dc.subject.keywordlandbruknb_NO
dc.subject.keywordforurensning vassdragsregulering vassdragnb_NO
dc.relation.projectO-86237nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge