Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLien, L.nb_NO
dc.contributor.authorLindstrøm, E.-A.nb_NO
dc.contributor.otherLien, L. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOpplandnb_NO
dc.coverage.temporal1985-1987nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:26:07Z
dc.date.available2014-08-01T08:26:07Z
dc.date.issued1987nb_NO
dc.identifier2076nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1343-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205043
dc.description.abstractOppstrøms Raufoss er Hunnselva sterkt belastet med koliforme bakterier. Nedstrøms Raufoss er elva sterkt forurenset av husholdningskloakk og utslipp fra metallindustri. Det forekommer også støtutslipp. Biologisk kan elva karakteriseres som nær totalskadet. Vannkvaliteten viser en svak bedring et stykke nedenfor Raufoss, men de biologiske samfunnene endres lite. Nær utløpet til Mjøsa mottar elva nye belastninger av bl. a. organisk stoff. Belastningene på elva har variert de senere årene, men biologisk har vassdraget en negativ utvikling. En restaurering av elva fra Raufoss bør først baseres på 85 % reduksjoner av aluminium og kobber, utjevning av støtutslipp, bygging/utbedring av avskjærende kloakknett og kloakkrensing med kalkfelling.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2076nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;302/88nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofieringnb_NO
dc.titleTiltaksorientert overvåking av Hunnselva 1985 - 1987nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber99nb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordvannkjeminb_NO
dc.subject.keywordforurensningnb_NO
dc.subject.keywordmetallnb_NO
dc.subject.keywordbiologi vannanalysenb_NO
dc.subject.keywordmålingnb_NO
dc.subject.keywordbegroingnb_NO
dc.subject.keywordbunndyrnb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordmetallanalyse vannbruknb_NO
dc.subject.keywordkommunaltnb_NO
dc.subject.keywordavløpsvannnb_NO
dc.subject.keywordindustriavfallnb_NO
dc.subject.keywordovervåking ferskvannnb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.relation.projectO-80002-24nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge