Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHenriksen, A.nb_NO
dc.contributor.otherHenriksen, A. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:26:06Z
dc.date.available2014-08-01T08:26:06Z
dc.date.issued1987nb_NO
dc.identifier2075nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1342-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205041
dc.description.abstractTo hypoteser for forsuring av ferskvann diskuteres i dag. 1. Den "forsinkede respons" hypotese, og 2. Den "direkte respons" hypotese. Konsekvensen av den "forsinkede respons" hypotesen er at ved høy, men konstant tilførsel av sur nedbør vil flere og flere innsjøer og elver bli sure. Den "direkte respons" hypotesen innebærer at forsuringen er mer en momentan enn langsiktig prosess, og følgelig vil ikke forsuringen øke hvis ikke fremtidige tilførsler av sur nedbør øker. Surheten i nedbøren på Sørlandet økte med over 100% i forhold til tidligere år i midten av 1960- årene. En enkel analyse av dataserier for elver og feltforsknings- områder som inngår i programmet for overvåking av langtidstransport forurenset luft og nedbør, antyder at den "direkte respons" hypotesen gjelder for overflatevann i Sør-Norge. Fremtidige endringer i tilførselsmønstret for forurensninger bør føre til en ny likevekttilstand i løpet av 5-6 år. Målbare reduksjoner i tilførsler av sure stoffer vil derfor gi bedre forhold for fisk og andre organismer i vann.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2075nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;295/87nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleForsuring av overflatevann i Norge - en "direkte respons" prosess?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.subject.keywordsur nedbørnb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordprognosenb_NO
dc.subject.keywordforsuringnb_NO
dc.subject.keywordferskvann overflatevannnb_NO
dc.subject.keywordforurensningstilførselnb_NO
dc.relation.projectO-84088nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge