Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkei, J.nb_NO
dc.contributor.authorPedersen, A.nb_NO
dc.contributor.authorBerge, J.nb_NO
dc.contributor.authorBakke, T.nb_NO
dc.contributor.authorNæs, K.nb_NO
dc.contributor.otherSkei, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.coverage.spatialIndre Sørfjordennb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:26:02Z
dc.date.available2014-08-01T08:26:02Z
dc.date.issued1987nb_NO
dc.identifier2067nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1328-7nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205017
dc.description.abstractEksperimenter med sedimenter fra indre Sørfjord er utført ved NIVA's marine forskningsstasjon, Solbergstrand for å kvantifisere bunnsedimentenes rolle som forurenser av metaller (Cu, Pb, Cd, Zn, Hg). Betydelig "lekkasje" av metaller fra sedimentene er registrert, spesielt i Eitrheimsvågen hvor sedimentene inneholder 10% sink og 0.03% kvikksølv. Lekkasjen mangedobles ved oppvirvling av sedimentene. De utlekte metallene tas opp i tang og blåskjell. Tildekking av sedimentene med 30 cm sand, kalk eller askeavfall stopper utlekkingen.nb_NO
dc.description.sponsorshipKontaktutvalget for miljøspørsmål i Oddanb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2067nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleIndre Sørfjord. Sedimentenes betydning for metallforurensning i miljøet. Muligheter og behov for tiltak Fase 2: Kvantifisering av utlekking av tungmetaller fra forurensede sedimenternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordmetallnb_NO
dc.subject.keywordutlekkingnb_NO
dc.subject.keywordforsøksstasjonnb_NO
dc.subject.keywordfeltmålingnb_NO
dc.subject.keywordmåling tiltaknb_NO
dc.subject.keywordforurensningnb_NO
dc.subject.keywordmarin fjordnb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordsedimentsnb_NO
dc.subject.keywordmetal fluxnb_NO
dc.subject.keywordnb_NO
dc.relation.projectO-87005nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge