Show simple item record

dc.contributor.authorMunthe-Kaas, H.nb_NO
dc.contributor.otherMunthe-Kaas, H. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:26:01Z
dc.date.available2014-08-01T08:26:01Z
dc.date.issued1987nb_NO
dc.identifier2065nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1326-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205011
dc.description.abstractI regi av Statens Kartverk planlegges det utvikling av et "Nasjonalt referanseregister for miljøinformasjon". I tilknytning til dette er det behov for en integrert samling av emneord-registre på nasjonalt nivå som dekker alle tema innen tema-området "det ytre miljø". Slike lister fins (med få unntak) ikke i dag. Det å lage slike integrerte lister er en stor oppgave. Retningslinjer for hvordan slike lister bør bygges opp var ikke kjent. Forprosjektets oppgave var å finne fram til eventuelle eksisterende retningslinjer (uansett tema-område) i Norge og andre land - og vurdere/supplere disse med henblikk på anvendelse for ovennevnte emneord-samling. Det viste seg at vel gjennomarbeide, generelle retningslinjer fantes i form av ISO-standarder fra 1985/86. Disse var lite kjent blant miljøinstitusjonene i Norge og Norden, men brukt ganske mye innenfor EF-landene og USA. Flere eksempler på emne-ordsliste for tema-område basert på ISO-standardene er innhentet fra disse landene.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens Kartverknb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2065nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectanalysenb_NO
dc.titleVurdering av retningslinjer for etablering av emneord-registre for tema-område miljøinformasjon. Forprosjektrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO
dc.subject.keywordemneordregisternb_NO
dc.subject.keywordtesaurusnb_NO
dc.subject.keywordmiljøinformasjonnb_NO
dc.subject.keywordretningslinje etableringnb_NO
dc.subject.keywordvurderingnb_NO
dc.relation.projectO-86245nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge