Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnutzen, J.nb_NO
dc.contributor.otherKnutzen, J. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:26:00Z
dc.date.available2014-08-01T08:26:00Z
dc.date.issued1987nb_NO
dc.identifier2062nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1323-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205002
dc.description.abstractBasert på to utredninger fra Statens Naturvårdsverk, Sverige, er det gitt en kort innføring i og vurdering av det svenske "ESTHER" - opplegget for innledende og avansert miljøfarlighetsanalyse. Den innledende analyse består i et standardisert opplegg for gradering av stoffers eksponerings- og effektrelaterende egenskaper, dvs. et system for poengberegning av eksponeringsindeks, effektindeks og total miljøfarlighetsindeks. Hovedfordelen ved systemet er å gi sammenlignbare vurderinger basert på dokumenterbare premisser. Den avanserte miljøfarlighetsanalyse bygger på stofftilpassede og økosystemrelevante biotester. Både systemet for innledende analyser og prinsippene for avanserte analyser anbefales benyttet også i Norge. Miljøvernmyndighetene har behov for slik informasjon som grunnlag for prioritering av eget arbeid og beslutninger om tiltak.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2062nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectanalysenb_NO
dc.title"ESTHER" - et svenskt system for analyse og vurdering av kjemikaliers miljøfarlighetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.subject.keywordmarin økologinb_NO
dc.subject.keywordmiljøgiftnb_NO
dc.subject.keywordvannressursforvaltningnb_NO
dc.subject.keywordmiljøanalyse effektnb_NO
dc.subject.keywordbehovnb_NO
dc.subject.keywordanvendelighetnb_NO
dc.subject.keywordanalysenb_NO
dc.subject.keywordkjemikalienb_NO
dc.subject.keywordfarlighetnb_NO
dc.relation.projectO-87182nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge