Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørensen, J.nb_NO
dc.contributor.authorNagel-Alne, O.nb_NO
dc.contributor.otherSørensen, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.coverage.spatialSunnhordalandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:25:51Z
dc.date.available2014-08-01T08:25:51Z
dc.date.issued1987nb_NO
dc.identifier2042nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/204948
dc.description.abstractKystsoneplan for Sunnhordaland er et ressursregistrerings- og utrednings-/planprosjekt spesielt rettet mot akvakultursektoren. Det har også vært et mål å kartlegge flest mulig andre brukerinteresser for å kunne foreta en samordnings- og konfliktvurdering. I utgangspunktet var både metode- og datagrunnlag svært mangelfullt. Et viktig mål innen prosjektet har vært å velge ut, videreutvikle og eventuelt finne fram til nye metoder for innsamling og analyse av relevante data til bruk i kommunal og regional kystsoneplanlegging. Denne rapporten gir en samlet oversikt over sentrale metoder og kriteriesett som er nyttet.nb_NO
dc.description.sponsorshipSamarbeidsrådet for Sunnhordalandnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2042nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleKystsoneplan for Sunnhordaland. Regional plan for akvakultur. Del 1: Metoder for kartlegging av arealbruksinteresser og ressurser i Sunnhordalandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.subject.keywordkystsoneplanleggingnb_NO
dc.subject.keywordakvakulturnb_NO
dc.subject.keywordressurssregistreringnb_NO
dc.subject.keywordmetode regional planleggingnb_NO
dc.subject.keywordkartleggingnb_NO
dc.subject.keywordbrukerinteressenb_NO
dc.subject.keywordressurs arealbruknb_NO
dc.subject.keywordvannressursforvaltningnb_NO
dc.relation.projectO-85229nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge