Show simple item record

dc.contributor.authorEidnes, T.nb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, G.nb_NO
dc.contributor.authorWaatevik, E.nb_NO
dc.contributor.otherWaatevik, E. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.coverage.temporal1987nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:25:24Z
dc.date.available2014-08-01T08:25:24Z
dc.date.issued1987nb_NO
dc.identifier1986nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1231-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/204807
dc.description.abstractProsjektet er en kartlegging av ferskvannsressurser i 14 kommuner i Hordaland med sikte på egnethetsvurderinger for mæroppdrett av settefisk. Følgende kriterier er lagt til grunn for vurderingene: - Interessekonflikt med andre brukere. - Vannkvalitet. - Innsjøens egnethet. - Eksisterende belastningsgrad. I utgangspunktet ble 206 vatn vurdert mhp egnethet. Ved hjelp av eksisterende data ble halvparten av disse klassifisert som uegnede, mens det ble foretatt feltundersøkelser i de resterende vatne. Resultatene viste at bare 12 (av 206) vatn kan karakteriseres som velegnet for settefiskoppdrett. Største begrensende faktor var i Sunnhordaland eksisterende akvakulturanlegg, mens mange av vatna i Bergensregionen var nyttet som drikkevatn. Vannforbedringstiltak/omprioriteringer i dagens bruk vil kunne frigjøre ressurser dersom det blir behov.nb_NO
dc.description.sponsorshipBP-Norgenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;1986nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectakvakulturnb_NO
dc.titleKartlegging av innsjølokaliteter i Sunnhordaland og i "Bergens- regionen" med hensyn på egnethet for oppdrett av laksesmolt i mærnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber130nb_NO
dc.subject.keywordakvakulturnb_NO
dc.subject.keywordsettefisknb_NO
dc.subject.keywordmæroppdrettnb_NO
dc.subject.keywordvannressursforvaltning ferskvannnb_NO
dc.subject.keywordinnsjønb_NO
dc.subject.keywordkartleggingnb_NO
dc.subject.keywordlokalitetnb_NO
dc.subject.keywordegnethetsvurdering oppdrettnb_NO
dc.subject.keywordlaksesmoltnb_NO
dc.subject.keywordmærnb_NO
dc.relation.projectO-85250nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge