Show simple item record

dc.contributor.authorHoltan, H.nb_NO
dc.contributor.authorBrettum, P.nb_NO
dc.contributor.authorRomstad, R.nb_NO
dc.contributor.otherHoltan, H. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOpplandnb_NO
dc.coverage.spatialFagernesnb_NO
dc.coverage.spatialLeiranb_NO
dc.coverage.spatialFløafjordennb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:25:18Z
dc.date.available2014-08-01T08:25:18Z
dc.date.issued1987nb_NO
dc.identifier1972nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1210-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/204768
dc.description.abstractBedømt ut fra begroingsorganismenes mengde og artssammenheng, er Begna på Strekningen Fjøshølen - Øvstevatn markert forurensningspåvirket. Dette skyldes en kombinasjon av forurensningsutslipp fra oppdrettsanlegg for fisk, utslipp fra kloakkrenseanlegg og kraftverksregulering. Kloakkutslippet har størst betydning. Undersøkelsesresultatene kan ha redusert fiskebestanden. Selve utøvelsen av fisk kan være skadelidende.nb_NO
dc.description.sponsorshipNord-Aurdal kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;1972nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofieringnb_NO
dc.titleForurensningsvirkninger i Fløafjorden og Skamåni på grunn av utslipp fra Fagernes og Leira kloakkrenseanleggnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.subject.keywordforurensningnb_NO
dc.subject.keywordvirkningnb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordkloakkrenseanleggnb_NO
dc.subject.keywordutslipp effekt forurensningstilførselnb_NO
dc.subject.keywordanalyseresultatnb_NO
dc.subject.keywordbegroingnb_NO
dc.relation.projectO-87024nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge