Show simple item record

dc.contributor.authorKnutzen, J.nb_NO
dc.contributor.otherKnutzen, J. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:25:11Z
dc.date.available2014-08-01T08:25:11Z
dc.date.issued1987nb_NO
dc.identifier1956nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1191-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/204727
dc.description.abstractDet er sammenstilt litteraturdata om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH, tjærestoffer) i fisk fra et lite påvirkede og fra forurensede områder og sammenlignet med utvalgte data for PAH i røkt fisk. På grunn av sparsomt og delvis tvilsomt materiale, har det bare latt seg gjøre å antyde øvre grense for et "diffust bakgrunnsnivå" av benzo(a)pyren i fiskefilet: 1 µg/kg frisk vekt. Ofte har ikke total-PAH eller utvalgte PAH-forbindelser latt seg påvise, selv i områder som vites å være markert belastet, eller nivåene har bare vært i samme størrelsesorden som i røkt fisk. I et mindre antall tilfeller er det registrert betydelig PAH-innhold i fisk. Før det er gjordt systematiske grunnlagsstudier med ømfientlige og standardiserte metoder, synes PAH-analyser.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;1956nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.titlePolysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i fisknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO
dc.subject.keywordpolysyklisk aromatisk hydrokarbonnb_NO
dc.subject.keywordPAHnb_NO
dc.subject.keywordbakgrunnsnivånb_NO
dc.subject.keywordmarin økologinb_NO
dc.subject.keywordmiljøgifternb_NO
dc.subject.keywordakvatisk organismernb_NO
dc.subject.keywordkvalitetskriteriernb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keyworddatainnsamling litteraturnb_NO
dc.subject.keywordbenzo(a)pyren
dc.subject.keywordakvatisk miljø
dc.relation.projectO-85167nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge