Show simple item record

dc.contributor.authorMagnusson, J.nb_NO
dc.contributor.otherMagnusson, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.coverage.spatialIndre Oslofjordnb_NO
dc.coverage.temporal1985nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:25:08Z
dc.date.available2014-08-01T08:25:08Z
dc.date.issued1986nb_NO
dc.identifier1950nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1180-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/204709
dc.description.abstractOvervåkingsprogrammet for oppfølging av forurensningsutviklingen i Indre Oslofjord 1985 beskriver fjordens hydrografi (dypvannsfornyelse, oksygenutvikling). Vannutskiftingen var noe bedre enn normalt og resulterte i brukbare oksygenforhold i Bunnefjordens dypvann og omtrent normalt i Vestfjordens dypvann, sammenlignet med observasjoner fra 1973-82. Imidlertid var konsentrasjonen tidvis lavere enn normal på mellomnivåer (omkring 30 m dyp). Oksygenforbruket i fjordens dypvann mai-oktober 1985 var omtrent lik gjennomsnittet for perioden 1973-82 i Vestfjorden samt i Bunnefjorden i perioden august-oktober. På mellomnivåer i Vestfjorden var forbruket større enn normalt. Fortsatt er oksygenforholdene dårlige sammenlignet med forholdene i 1945-65. Den negative oksygenutviklingen i Drøbaksundets dypvann fortsetter, men forholdene er fortsatt relativt gode i relasjon til kritiske nivåer for fisk og bunndyr.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;1950nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;265/87nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofieringnb_NO
dc.titleOvervåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 1985nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO
dc.subject.keywordforurensningnb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordhydrografinb_NO
dc.subject.keywordoksygenforhold forurensningstilførselnb_NO
dc.subject.keywordeffektnb_NO
dc.subject.keywordhydrokjeminb_NO
dc.subject.keywordstrømmåling sedimentfellenb_NO
dc.subject.keywordvannutskiftingnb_NO
dc.subject.keywordmarin fjordnb_NO
dc.subject.keyworddypvann eutrofieringnb_NO
dc.relation.projectO-71160nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge