Show simple item record

dc.contributor.authorBaalsrud, K.nb_NO
dc.contributor.authorLystad, J.nb_NO
dc.contributor.otherBaalsrud, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:24:14Z
dc.date.available2014-08-01T08:24:14Z
dc.date.issued1986nb_NO
dc.identifier1828nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1034-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/204375
dc.description.abstractSørlandsfylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark har temmelig lik arealbruk og likt naturgrunnlag i kystområdene. Verneområder, friluftsliv, farleder, tekniske anlegg, avfallsdeponering og havn er betydningsfulle arealbrukskategorier i sjø. Friluftsliv og fritidshus er de mest konfliktfylte kategoriene i kystsonen. I tillegg til den løpende forvaltning ved Kystverkets distriktskontor, hos fiskerisjefen for Skagerrakkysten, ved miljøvernavdelingene i fylkeskommunene og i kommunene der det startet et bredspektret kystsoneprosjekt i Vest-Agder og et noe snevrere havbruksprosjekt i Aust-Agder. Telemark vil starte spesiell utredning om kystsonen i 1986. Planleggingsbehovet for sjøareal vurderes som stort av intervjuete tjenestemenn. Det er stort behov for ulike typer data av naturfaglig og planfaglig karakter for å bedre beslutningsunderlaget i forvaltningen av kystsonennb_NO
dc.description.sponsorshipNIVAnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;1828nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleKystsonearbeid i Sørlandsfylkenenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO
dc.subject.keywordkystsonenb_NO
dc.subject.keywordarealbruknb_NO
dc.subject.keywordplanleggingnb_NO
dc.subject.keywordvurderingnb_NO
dc.subject.keywordbehov rammebetingelsernb_NO
dc.subject.keywordbruksformnb_NO
dc.subject.keywordbrukskategorinb_NO
dc.subject.keywordbrukerkonflikt vannressursforvaltningnb_NO
dc.relation.projectO-85149nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge