Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTryland, Ø.nb_NO
dc.contributor.otherTryland, Ø. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAkershusnb_NO
dc.coverage.spatialSkinb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:23:36Z
dc.date.available2014-08-01T08:23:36Z
dc.date.issued1985nb_NO
dc.identifier1741nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-0932-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/204142
dc.description.abstractRenseanlegget ved Steens Fornikling A/S, Ski kommune er på mange måter typisk for flere små galvanotekniske bedrifter som har vanskeligheter med å overholde utslippskravene til renset avløpsvann. Ufullstendig utfelling av metallhydroksydslam og slamflukt fra sedimenteringsbasseng er gjennomgående trekk. Årsakene kan ligge i forhold som bedriften ikke har kontroll over foruten anvendelser av prosesskjemikalier som forstyrrer metallutfellingen. Driftsundersøkelsene ved Steens Fornikling A/S viste at rensekravet for totalt krom på 1 mg Cr/l er vanskelig å overholde til tross for optimal fellings-ph og tilsats av polymer. Grunnen kan være at overflateaktive eller kompleksdannende stoffer forstyrrer fnokkdannelsen og metallutfellingen.nb_NO
dc.description.sponsorshipNTNF Indrens (Utvalg for utvikling og kontroll av industriens rensetiltak), Oslo.nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;1741nb_NO
dc.relation.ispartofseriesVA-rapport;6/85nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectavløpsteknikknb_NO
dc.titleDriftsassistanse - Vannrenseanlegg ved Steens Fornikling A/S. VA- rapport 6/85nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.subject.keywordavløpsvannnb_NO
dc.subject.keywordgalvanoteknikknb_NO
dc.subject.keywordrenseanleggnb_NO
dc.subject.keywordtungmetallnb_NO
dc.subject.keywordutfelling driftsassistansenb_NO
dc.subject.keywordheavy metalsnb_NO
dc.subject.keywordwaste waternb_NO
dc.subject.keywordgalvanotechnicnb_NO
dc.subject.keywordtreatmentnb_NO
dc.subject.keywordplantnb_NO
dc.subject.keywordprecipitationnb_NO
dc.relation.projectO-84157nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge