Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæs, K.nb_NO
dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.authorSkei, J.nb_NO
dc.contributor.otherMolvær, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:21:33Z
dc.date.available2014-08-01T08:21:33Z
dc.date.issued1982nb_NO
dc.identifier1453nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-584-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/203339
dc.description.abstractRapporten beskriver resultater fra undersøkelser av partikler i vannmassen, sedimenter og bløtbunnfauna i Glomfjord. Mengde og sammensetning av suspenderte partikler viser liten og ingen påvirkning av utslipp fra Glomfjord fabrikker. Sedimentene viser forhøyede konsentrasjoner av fosfor, fluor og PAH nær fabrikken. En viss kontaminering av sedimentene med kvikksølv kan tyde på tidligere utslipp av kvikksølv. Bortsett fra en stasjon i indre Glomfjord var bunnfaunaen ikke vesentlig påvirket av forurensede utslippnb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsynnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;1453nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;066/83nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.titleBasisundersøkelse i Glomfjord. Delrapport I. Sedimenter, bløtbunnfauna og partikler i vannnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordbløtbunnfaunanb_NO
dc.subject.keywordutslippnb_NO
dc.relation.projectO-80003-16nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge