Tale Næss er stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling Teaterhøgskolen.


Stipendiatprosjekt: Fra 1:100 - eller å fortelle et vi (2015-)
De siste årene har jeg kjent på en stor uro. Jeg lever i det jeg har kalt en etisk spenning. Den lille og den store historien har begynt å blande seg, og det har blitt mer problematisk å se mitt eget liv isolert fra «de andres». I perioden 2012 til 2015 skrev jeg sceneteksten «S O A R E». I denne teksten oppdaget jeg spiren til en ny praksis og en ny holdning i egen scenetekst. Både underveis i skrivingen og gjennom formen teksten etter hvert fikk, merket jeg et skift. Hva var det jeg var i gang med? Og var dette et forsøk på å finne et annet sted å stå i teksten? Var «S O A R E» noe så fremmed som et forsøk på å skrive fram et «vi»? Arbeidet med «S O A R E» fulgte meg inn i arbeidet med stipendiatsøknaden. Det ble klart for meg at det var noe nytt og presserende jeg ønsket å spørre meg selv om. For om det å forstå verden gjennom det singulære er ikke nok, hvordan skal man da skrive for scenen? Og kan man i 2015 skrive scenetekster som synliggjøre samfunnsmessige strukturer og som samtidig tar på alvor de individuelle og eksistensielle dilemmaene som følger? I dag står jeg foran tre år med stipendiatarbeid. Spørsmål jeg stiller meg i det jeg går i gang med arbeidet er mange. Jeg ser mange muligheter og mange problemer. Spørsmål jeg stiller meg er for eksempel: Hvilken etisk OG estetisk praksis er jeg nå på vei inn i? Hvem skal definere hva som er «vi»? I hvilken grad deler vi en historien? Og i hvilken grad kan den enkeltes historie tangere eller fravike fra de manges? Hvilken holdning ligger bak en slik tekstproduksjon? Og hvordan vil en slik eventuell tekst se ut?

Recent Submissions

 • Pre-Teatertanker 

  Næss, Tale (Artistic production; Lecture, 2016)
  Arrangement på Teaterhuset Avantgarden i Trondheim 2. november 2016. Tale Næss presenterer deler av sitt stipendiatarbeid. På programmet står korte lesningeer, refleksjoner og eksempler fra hennes prosjekt. Tekst-eksemplene ...
 • Bli. Gå - ikke gå 

  Næss, Tale (Artistic production, 2017)
  "Et auditivt essay basert på imperative henvendelser for tre stemmer". Presentert på lyttestasjon under Kunstnerisk forskningsuke, Kunsthøgskolen i Oslo, 24. - 27. januar 2017.
 • Korridorer og rom / Corridors and rooms / Coridoi i cameras 

  Næss, Tale (Artistic production; Image; Video; Others, 2016)
  This text was written with a specific place in mind, and as a part of the Artistic Research project “1:100”. It was a part of a sight specific production during the festival Quartieri dell'Arte and the Moai project. The ...
 • Stat og ekstase 

  Næss, Tale (Artistic production; Others, 2016)
  Stat og ekstase er en forestilling med dans, installasjon, musikk og poesi. Medvirkende: Jon Tombre, Tale Næss, Liv Hanne Haugen, Amund Sjølie Sveen og Lawrence Malstaf. Premiere 24. juni 2016, Støperiet, Harstad.
 • ARTLAB #24 - 22.JULI - et tabu i kunsten? 

  Næss, Tale (Artistic production; Others, 2016)
  Tale Næss har sammen med regissør Nina Wester satt sammen tekster som omhandler terrorhandlingene 22. juli 2011. Tekstene er skrevet av forfattere og dramatikere, og sammen med 22 utvalgte deltakere ble disse tekstene lest ...
 • Der barna sover 

  Næss, Tale (Artistic production; Video, 2016)
  Scenetekst framført som lesning med barn og voksne i rollene, under Scenetekstivalen, Vårscenefest i Tromsø 27. april 2016.
 • 1 : 100 

  Næss, Tale (Artistic production, 2016-04-08)
  Presentasjon av stipendiatprosjekt holdt på stipendiatseminar, Kunsthøgskolen i Oslo, januar 2016.
 • From 1 : 100 – and back again 

  Næss, Tale (Conference object, 2015-10-21)
  I am an Artistic Research Fellow at Oslo National Academy of the arts, the Academy of Theatre. I am a playwright, author and dramaturge, and my research is in the field of performative text. My background is as an author. ...
 • Prosjektbeskrivelse 2015 : Fra 1:100 - eller kunsten å fortelle et "vi" 

  Næss, Tale (Artistic production, 2016-01-28)
  De siste årene har jeg kjent på en stor uro. Jeg lever i det jeg har kalt en etisk spenning. Den lille og den store historien har begynt å blande seg, og det har blitt mer problematisk å se mitt eget liv isolert fra «de ...
 • S O A R E 

  Næss, Tale (Artistic production, 2013)
  «S O A R E» er en scenetekst for fem skuespillere eller flere. Stykket er skrevet i 2012-2013, og den ble startpunktet for Tale Næss stipendiatprosjekt i scenetekst på Teaterhøgskolen i Oslo. Stykket har hatt ...