Show simple item record

dc.contributor.authorGrutle, Karoline
dc.contributor.authorLakhdar, Cherian-Helene
dc.contributor.authorAasheim, Stine Alette
dc.date.accessioned2014-07-15T07:59:26Z
dc.date.available2014-07-15T07:59:26Z
dc.date.issued2014-07-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197385
dc.description.abstractTittelen på vår oppgave er ”Ironman 70.3 Haugesund – en risikovurdering av et sportsevent”. I denne oppgaven har vi sett på caset Ironman 70.3 Haugesund. Ironman 70.3 Haugesund er en event som arrangeres av selskapet Wen Events AS, som er en ekstern arrangør av World Triathlon Corporation. Vi ville se på risikoene et slikt event står ovenfor, og bestemte oss for å foreta en risikovurdering av Ironman 70.3 Haugesund. Problemstillingen vår ble da: ”Foreta en risikovurdering av en event. Case: Ironman 70.3 Haugesund”. For å samle data har vi i denne oppgaven utført kvalitativ metode. Vi har gjennomført to intervjuer og et suppleringsspørsmål (via mail). Vi har også hentet informasjon ved hjelp av offentlige dokumenter. Vi legger videre frem en teoridel som tar for seg risiko, med risikostyring og risikovurdering i fokus. Vi har også valgt å ta med teori om event og internasjonale organisasjoner, da dett er relevant for vår problemstilling og case. Vi beskriver deretter metoden som ble brukt før vi til slutt analyserte innhentet data knyttet opp mot teori. Vi kunne da foreta en risikovurdering av Ironman 70.3 Haugesund. Til slutt legger vi frem en konklusjon der vi oppsummerer risikovurderingen av Ironman 70.3 Haugesund. Vi sammenligner eksisterende kontroll med våre funn. Vi fant blant annet ut at selv om Wen Events AS er en risikosøkende organisasjon, vi de ha flere ”høy risiko”- hendelser enn ”vanlige” risikosøkende organisasjoner. Grunnen til dette kan være at Ironman 70.3 Haugesund er en internasjonalt event, med større usikkerhet og kompleksitet koblet til risiko.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkadnb_NO
dc.titleIronman 70.3 Haugesund: En risikovurdering av et sportseventnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record