• Berre ein lyd 

   Eidset, Jan Terje (Master thesis, 2014)
   In the thesis "Just a sound" the author takes, methodically, a strategic and targeted reflexive approach to a discipline (sound engineering) he himself works within, a method close to what is called an action-research ...
  • Ein kvalitativ studie av dokumentarfilmen Kampen om Mardøla som protestfilm 

   Bjørneset, Olaug (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgåva i Dokumentar og journalistikk drøftar kva som knyter dokumentarfilmen Kampen om Mardøla (1972) av Oddvar Einarson til den globale opprørsbølgja som starta på 1950-talet og slutta tidleg på 1970-talet – ...
  • Hvilken betydning har bruk av historiefortellingsteknikker for seernes utbytte av en dokumentarfilm? 

   Holsen, Sebastian (Master thesis, 2017)
   Denne oppgaven ser på hvordan historiefortellingsteknikker påvirker de som ser en dokumentarfilm. Oppgaven ser spesielt på to fortellingsgrep; protagonistenes rolle i film og flerdimensjonale fremstilling av karakterer og ...
  • Journalister og dataangrep 

   Åsland, Morten (Master thesis, 2014)
   Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer i en verden hvor man legger fra seg store mengder digitale spor. Er det slik at journalister kan være mulige ofre, for ...
  • Musikk i dokumentarfilm. Ein estetisk fridom, eller ein etisk trussel? 

   Skeide, Stine Mari (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgåva tek føre seg dokumentarfilmskaparar sin bruk av musikk i dokumentarfilm. Bruken av musikk i dokumentarfilm er, og har alltid vore, særs omdiskutert. Enno herskar det ulike praksisar og tilnærmingar til ...
  • Radiodokumentarens muligheter til å skildre sårbarhet 

   Stensrud, Torgeir Dagfinn Reh (Master thesis, 2014)