I denne samlinga finst mastergradsoppgåver i dokumentar og journalistikk som har fått karakteren A, B eller C.

Recent Submissions

 • Musikk i dokumentarfilm. Ein estetisk fridom, eller ein etisk trussel? 

  Skeide, Stine Mari (Master thesis, 2015-05)
  Denne masteroppgåva tek føre seg dokumentarfilmskaparar sin bruk av musikk i dokumentarfilm. Bruken av musikk i dokumentarfilm er, og har alltid vore, særs omdiskutert. Enno herskar det ulike praksisar og tilnærmingar til ...
 • Berre ein lyd 

  Eidset, Jan Terje (Master thesis, 2014-05-22)
  In the thesis "Just a sound" the author takes, methodically, a strategic and targeted reflexive approach to a discipline (sound engineering) he himself works within, a method close to what is called an action-research ...
 • Journalister og dataangrep 

  Åsland, Morten (Master thesis, 2014-05-22)
  Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer i en verden hvor man legger fra seg store mengder digitale spor. Er det slik at journali ...
 • Radiodokumentarens muligheter til å skildre sårbarhet 

  Stensrud, Torgeir Dagfinn Reh (Master thesis, 2014-05)