Det vil bli en stopp på ca 5 minutter ca. kl. 07:45-07:50 pga. vedlikeholdsarbeid. Vennligst avslutt registreringer/endringer innen da.
Attribution 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Norway