Show simple item record

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.date.accessioned2014-06-05T13:08:27Z
dc.date.available2014-06-05T13:08:27Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7207-576-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196116
dc.descriptionHåndboken er utgått.nb_NO
dc.description.abstractVeger blir primært bygget for å øke fremkommeligheten for mennesker. Men for dyrelivet kan veganlegg være barrierer. Viktige trekkruter kan bli sperret og dyrenes leveområder delt opp i stadig mindre biter. Habitatfragmentering, eller oppstykking av dyrs leveområder, blir regnet for å være en av de største truslene mot bevaring av det biologiske mangfoldet, og kan i verste fall føre til at lokale bestander blir isolert og på lang sikt forsvinner helt. For å kunne redusere barriereeffekten og begrense habitatfragmenteringen er det viktig med en tverrfaglig tilnærming, der man kombinerer ingeniørfagene med landskapsøkologi og biologi. Denne håndboka er et forsøk på nettopp dette. Formålet med håndboka er å gi praktisk veiledning til bruk for dem som deltar i planlegging, prosjektering, bygging, drift eller vedlikehold av veger. Håndboka beskriver hvordan man kan redusere vegenes barriereeffekt gjennom før-undersøkelser, god planlegging og gjennomføring av praktiske tiltak som f.eks. over- og underganger for dyr. Tiltak for å redusere risikoen for påkjørsler av dyr er også omtalt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok / Statens vegvesen;242
dc.subjectViltstengslernb_NO
dc.subjectFaunapassasjernb_NO
dc.subjectViltnb_NO
dc.subjectVegnormalernb_NO
dc.titleVeger og dyreliv : veiledning [Håndbok 242]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber136nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record