Show simple item record

dc.contributor.authorVang, Vibeke
dc.date.accessioned2014-06-03T07:48:52Z
dc.date.available2014-06-03T07:48:52Z
dc.date.issued2014-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195746
dc.description.abstractFormålet med denne studien var, å forsøke å finne ut hva som motiverer enkeltpersoner til å arbeide frivillig for stiftelsen Folkets Gave, hvilke likheter og ulikheter det var mellom informantene og deres motiv, samt hva som kan være årsaken til forskjellene i motivasjon. Det er derfor valgt å arbeide med denne oppgaven ut fra følgende problemstilling: Hva gjør det særlig interessant å bidra med frivillig arbeid for stiftelsen Folkets Gave, og hva kan forklare forskjeller i motivasjon blant de frivillige? Resultatet viser at positive tilbakemeldinger, følelsen av glede og verdighet, opplevelsen av å få energi, samt sosialt fellesskap, var de viktigste motivasjonsfaktorene. Særlig viktig for opprettholdelse av engasjement var ansvarsfølelse og hensyn ovenfor daglig leder, samt hvor mye tid en har til rådighet. Mangel på tid til å bidra, var høyeste faktor som kunne hindre videre engasjement. Det var også forskjeller blant informantene, for hva som motiverer til frivillig arbeid for stiftelsen. Det som skilte seg mest ut, var motivasjonsfaktorer som økonomisk gevinst og status. Fem av seks informanter som ble intervjuet, opplyste at de var veldig samfunnsengasjert og har drevet med frivillig arbeid siden barne- eller ungdomsåra. Dette var de mest fremtredende mulige årsakene til de største forskjellene i motivasjon. Videre forskning bør fokusere på dypere analyser, for å se om resultatet i denne studien er representativ for menneskers motivasjon til frivillig arbeid. For å undersøke påliteligheten til resultatene, kan det være en fordel å gjøre nye kvalitative og kvantitative intervjuer med de samme informantene som i denne studien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleMotivasjon for frivillig arbeid for stiftelsen Folkets Gavenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record