Som navnet angir behandler temaheftene spesielle emner. Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet. NINA Temahefte gis vanligvis en populærvitenskapelig form med mer vekt på illustrasjoner enn NINA Rapport. ISSN: 0804-421x

Nye registreringer

 • Bynatur i det flerkulturelle Oslo 

  Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Øian, Hogne (NINA Temahefte;72, Book, 2018)
 • Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet 

  Solvang, Eivind; Alfredsen, Knut; Lia, Leif; Ruther, Nils; Harby, Atle; Jaehnert, Stefan; Walseth, Eve; Storli, Pål-Tore; Bråtveit, Kari; Vereide, Kaspar (NINA Temahefte;71, Book, 2017)
  Killingtveit, Å. (red.). 2017. Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet. – NINA Temahefte 71. 91 s.
 • Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet 

  Nilsen, Erlend B.; Strand, Olav (NINA Temahefte;70, Book, 2017)
  Nilsen, E. B. og Strand, O. 2017. Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet. - NINA Temahefte 70. 51 s. Norge har et særlig ansvar for bevaring av den ville europeiske villreinen. I ...
 • Waghoba tales: Adventures in leopard land 

  Ghule, Ashok; Athreya, Vidya; Linnell, John; Odden, Morten (NINA Temahefte;58, Book, 2014)
 • Dyreliv og kraftledninger. Miljø- og forsyningsmessige utfordringer 

  Bevanger, Kjetil; May, Roel; Stokke, Bård (NINA Temahefte;67, Book, 2016-11-07)
  Forskningsprosjektet Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL) fikk finansiering fra Norges forskningsråd i 2008. Da Centre for Environmental Design of Renewable ...
 • Økt samfunnsaksept for fornybar energi. Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift? 

  Ruud, Audun; Wold, Line Camilla; Aas, Øystein (NINA Temahefte;68, Book, 2016-11-07)
  Norges økonomiske velstand er bygd på utnyttelse av naturressurser. Uten vannkraft ville ikke norsk prosessindustri blitt etablert. Senere har kraftproduksjon blitt gjenstand for egen markedsutvikling. Gjennom fri ...
 • Landbasert vindkraft. Utfordringer for fugl, flaggermus og rein 

  Bevanger, Kjetil; May, Roel; Stokke, Bård (NINA Temahefte;66, Book, 2016-11-04)
  Forskningsprosjektet Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind) fikk finansiering fra Norges forskningsråd i 2007, og var det første norske prosjektet ...
 • Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri 

  Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegar; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan; Hedger, Richard; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Rüther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra; Ugedal, Ola; Dijk, Jiska van; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy (NINA Temahefte;62, Book, 2016-06-07)
  Bakken, T. H., Forseth, T. & Harby, A. (red.). 2016. Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. - NINA Temahefte 62. 205 s. Effektkjøring som fenomen (Kapittel 1) Denne boka ...
 • Utilsiktet bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier med garn og line 

  Fangel, Kristin; Aas, Øystein; Bærum, Kim Magnus; Anker-Nilssen, Tycho; Christensen-Dalsgaard, Signe (NINA Temahefte;64, Book, 2016-05-24)
  Fangel, K., Aas, Ø., Bærum, K. M., Anker-Nilssen, T. & Christensen-Dalsgaard, S. 2015. Utilsiktet bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier med garn og line. - NINA Temahefte 64. 20 s.
 • Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015 

  Evju, Marianne; Stange, Erik; Berger, Anna Lise; Blumenrath, Stefan; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd E.; Stöckmann, Friederikke; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Temahefte;65, Book, 2016-03-07)
  NINA Temahefte 65. Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015. Dette temaheftet oppsummerer en del av resultatene i prosjektet ...
 • Laksebestandene i Tanavassdraget.Status og utvikling i verdens viktigste laksevassdrag 

  Falkegård, Morten (NINA Temahefte;55, Book, 2014-06)
  Tanken på å lage et infohefte om laksen i Tanavassdraget som kunne deles ut til alle innbyggerne i elvedalen dukket første gang opp for 3 år siden. Av ulike grunner ble heftet ikke realisert tidligere, men reforhandlingene ...
 • Horisont Snøhetta 

  Strand, Olav; Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina (NINA Temahefte;51, Book, 2013-02)
  Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 s. En tverrfaglig sammensatt forskergruppe har i en fireårsperiode studert villrein, ferdsel og samfunnsforhold i ...
 • Barn og natur. Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur 

  Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Anette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan (NINA Temahefte;54, Book, 2014)
  Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse ...
 • Gaupas predasjon på sau – en kunnskapsoversikt. 

  Odden, John; Mattisson, Jenny; Gervasi, Vincenzo; Linnell, John Durrus (NINA Temahefte;57, Book, 2014-08)
  Gaupa er igjen å finne i store deler av Norge, og konfliktene rundt gaupe og sau er større enn de noen gang har vært. I følge erstatningstallene har en estimert bestand på mellom 44 og 92 familiegrupper siden 2000 årlig ...
 • Handbook for environmental design in regulated salmon rivers 

  Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Fjeldstad, Hans-Petter; Robertsen, Grethe; Barlaup, Bjørn Torgeir; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Saltveit, Svein Jakob; Skoglund, Helge; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Finstad, Anders; Einum, Sigurd; Arnekleiv, Jo Vegar (NINA Special Report;53, Book, 2014)
  This "Handbook for environmental design in regulated salmon rivers" is the most important result of the project "EnviDORR" (Environmentally Designed Operation of Regulated Rivers), popularly referred to as "more salmon, more ...