Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. ISSN: 1504-3312

Recent Submissions

 • Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark. Sommeren 2017 

  Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Dokk, John Gunnar; Romtveit, Lena; Strand, Olav; Holter, Tobias (NINA Rapport;1530, Research report, 2018)
  Selvaag, S.K., Gundersen, V., Dokk, J.G., Romtveit, L., Strand, O., Wold, L. C. & T. Holter. (2018). Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017. NINA Rapport 1530. Norsk institutt for naurforskning. Denne ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma 2013-2018. Sluttrapport 

  Gjelland, Karl Øystein; Falkegård, Morten; Foldvik, Anders; Berg, Marius (NINA Rapport;1524, Research report, 2018)
  Gjelland, K.Ø, Falkegård, M., Foldvik, A. & Berg, M. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma 2013-2018. Sluttrapport 2018. NINA Rapport 1524. Norsk institutt for naturforskning. NINA har i perioden 2013-2018 gjennomført ...
 • Hywind Tampen vindpark. 

  Moe, Børge; Christensen-Dalsgaard, Signe; Follestad, Arne; Hanssen, Sveinn Are; Systad, Geir Are Rødli; Lorentsen, Svein-Håkon (NINA Rapport;1521, Research report, 2018)
  Moe, B., Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Hanssen, S.A., Systad, G.H.R. & Lorentsen S-H. 2018. Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. NINA Rapport 1521. Norsk institutt for naturforskning. Equinor ...
 • Monitoring otter activity in the routing area for a new power cable 

  van Dijk, Jiska; Ulvund, Kristine Roaldsnes (NINA Rapport;1533, Research report, 2018)
  Van Dijk, J. & Ulvund, K. R. 2018. Monitoring otter activity in the routing area for a new power cable. NINA Report 1533. Norwegian Institute for Nature Research. The island Aukra, also known as Gossa, located in Aukra ...
 • Kartlegging av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) i 2016 og 2017 

  Rolandsen, Christer M.; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie L.; Mysterud, Atle; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling J.; Strand, Olav; Ytrehus, Bjørnar; Vikøren, Turid; Madslien, Knut; Tarpai, Attila; Næss, Camilla; Haavardstun, Tom; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Rudningen, Kåre (NINA Rapport;1522, Research report, 2018)
  Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Mysterud, A., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Næss, C., Haavardstun, T., Veiberg, V., Heim, M., Rudningen, ...
 • Utvikling av metodikk for økologisk tilstandsvurdering basert på indikatorverdier etter Ellenberg og Grime 

  Töpper, Joachim; Velle, Liv Guri; Vandvik, Vigdis (NINA Rapport;1529, Research report, 2018)
  Töpper, J., Velle, L.G. & Vandvik, V. 2018. Utvikling av metodikk for økologisk tilstandsvurdering basert på indikatorverdier etter Ellenberg og Grime. NINA Rapport 1529. Norsk institutt for naturforskning. Naturforvaltningen ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra i 2016 og 2017 

  Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli (NINA Rapport;1512, Research report, 2018)
  Ugedal, O., Berg, M., Bremset, G., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Kvingedal, E. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra i 2016 og 2017. NINA Rapport 1512. Norsk institutt for naturforskning. Bævra er et sterkt regulert ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Surna i 2016 og 2017 

  Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn; Kvingedal, Eli; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;1511, Research report, 2018)
  Ugedal, O., Bremset, G., Kvingedal, E., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Østborg, G. 2018. Fiske-biologiske undersøkelser i Surna i 2016 og 2017. NINA Rapport 1511. Norsk institutt for natur-forskning. I perioden 2002-2017 ...
 • Generallunden kalklindeskog. Skjøtselsplan 

  Brandrud, Tor Erik (NINA Rapport;1526, Research report, 2018)
  Brandrud, T.E. 2018. Generallunden kalklindeskog. Skjøtselsplan. NINA Rapport 1526. Norsk institutt for naturforskning. Det er utarbeidet en naturfaglig skjøtselplan for kalklindeskogen i Generallunden på Ullern. ...
 • Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017 

  Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Dima, Bálint (NINA Rapport;1525, Research report, 2018)
  Brandrud, T.E., Bendiksen, E. & Dima, B. 2018. Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017. NINA Rapport 1525. Norsk institutt for naturforskning. I alt 26 kalklindeskoger i indre ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017 

  Solem, Øyvind; Forseth, Torbjørn; Bergan, Morten Andre; Gabrielsen, Sven-Erik; Jensås, Jan Gunnar; Skår, Bjørnar; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;1468, Research report, 2018)
  Solem, Ø., Forseth, T., Bergan, M.A., Gabrielsen, S.E., Jensås, J.G., Skår. B. & Ulvan, E.M. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1468. Norsk institutt for ...
 • Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Leirpullan, Dovrefjell i Trøndelag. Endringer fra 2007 til 2017 

  Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;1510, Research report, 2018)
  Hofgaard, A. & Myklebost, H.E. 2018. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Leirpullan, Dovrefjell i Trøndelag. Endringer fra 2007 til 2017. NINA Rapport 1510. Norsk institutt for natur-forskning. Overvåking av palsmyr ...
 • Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet 

  Evju, Marianne; Eide, Nina E.; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1482, Research report, 2018)
  Evju, M., Eide, N. E., Rød-Eriksen, L. & Gundersen, V. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet. NINA Rapport 1482. Norsk institutt for ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2017 

  Ugedal, Ola; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor F.; Thorstad, Eva B. (NINA Rapport;1515, Research report, 2018)
  Ugedal, O., Saksgård, L.M., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2017. NINA Rapport 1515. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske ...
 • Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Tesse-magasinet i Jotunheimen i åra 1979-2017. NINA Rapport 1407. Norsk institutt for naturforskning 

  Hesthagen, Trygve (NINA Rapport;1407, Research report, 2018)
  Hesthagen, T. 2018. Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Tesse-magasinet i Jotunheimen i åra 1979-2017. NINA Rapport 1407. Norsk institutt for naturforskning. Tesse har sidan 1941 vore regulert i fleire tinn. Den ...
 • Gjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder 

  Andersen, Gørli E. Bruun; Tombre, Ingunn (NINA Rapport;1402, Research report, 2018)
  Andersen, G. E. B. & Tombre, I. M. 2018. Gjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder. NINA Rapport 1402. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten sammenfatter ...
 • Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget 

  Arnesen, Ingerid Julie Hagen; Sægrov, Harald; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1520, Research report, 2018)
  Hagen Arnesen, I.J., Sægrov, H & Karlsson, S. 2018. Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget. NINA Rapport 1520. Norsk institutt for naturforskning. Laksebestanden i Samnangervassdraget har vært fåtallig ...
 • Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget 

  Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil; Eriksen, Line Birkeland; Saksgård, Randi; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1463, Research report, 2018)
  Karlsson, S., Hindar, K., Birkeland Eriksen, L., Saksgård, R, & Solem, Ø. 2018, Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget. NINA Rapport 1463. Norsk institutt for natur-forskning. Laksebestanden i ...
 • Problemkartlegging, ungfiskovervåking og anslag på tapt areal og redusert produksjonevne i små sidevassdrag til Gaula 

  Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1497, Research report, 2018)
  Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2018. Problemkartlegging, ungfiskovervåking og anslag på tapt areal i små sidevassdrag til Gaula. NINA Rapport 1497. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ...
 • Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2017 

  Landa, Arild; Ulvund, Kristine; Eide, Nina E.; Meås, Roger; Andersen, Roy; Rød-Eriksen, Lars; Thierry, Anne-Mathilde; Miller, Andrea; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1527, Research report, 2018)
  Landa, A., Ulvund, K., Eide, N. E., Meås, R., Andersen, R., Rød-Eriksen, L., Thierry, A.-M., Miller, A. & Flagstad, Ø. 2018. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2017. NINA Rapport 1527. Norsk institutt for ...

View more