Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøgberget, Rolf
dc.contributor.otherHøgberget, Rolf - Project manager
dc.date.accessioned2014-05-12T09:47:31Z
dc.date.accessioned2014-05-26T13:13:44Z
dc.date.available2014-05-12T09:47:31Z
dc.date.available2014-05-26T13:13:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier6897
dc.identifier.citationHøgberget, R. 2014 Songeelva som potensiell lakseprodusent og kalkingslokalitet (NIVA-rapport; 6597) 12 p.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6332-9
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195481
dc.description.abstractSongeelva er en periodisk sur sideelv til Nidelva i Arendalsvassdraget. Elva er under utredning av kalkingsstiftelsen som mulig framtidig lakseprodusent. Automatiske pH- og vannstandsmålinger i 2013 har avdekket et dynamisk mønster av forsuringsepisoder. Loggen viser at elva har en viss grad av bufferevne mot forsuring, men pH blir kraftig redusert ved store flommer. En må anta at elvevannet da inneholder konsentrasjoner av giftig, labilt aluminium som kan overstige skadelige nivåer for laks. Vannkvaliteten normaliserer seg raskt etter sur-episoder. Det tar vanligvis 0,5-1 uke før pH igjen er over antatt grensenivå for forsuringseffekter på laks. Kalkingsbehovet ved bruk av Biokalk var gjennomsnittlig 1,1 m3 pr. flomepisode, men mangelfulle kjemidata gjør estimatet noe usikkert. Med bakgrunn i de forhold som er avdekket vurderes likevel elva som et meget godt kalkingsobjekt dersom man ønsker å utnytte elvas potensial som lakseprodusent. pH-styrt dosering anbefales fordi kalkingsbehovet først og fremst er knyttet til kortvarige forsuringsepisoder.nb_NO
dc.description.sponsorshipFroland kommune
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6597
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleSongeelva som potensiell lakseprodusent og kalkingslokalitetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-05-12T09:47:31Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian instiute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400
dc.source.pagenumber12nb_NO
dc.identifier.cristin1132293
dc.subject.keywordKalkdosering / Lime dosing
dc.subject.keywordMiljøovervåkning / Environmental monitoring
dc.subject.keywordMåleteknikk / Measurement techniques
dc.subject.keywordVassdrag / Watercourse
dc.relation.project13225


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway