Nye registreringer

 • Rehabilitering med robotarm 

  Blom, Marius; Godejord, Børge; Tuften, Hans Olav (Bachelor thesis, 2016)
  I Norge blir mange rammet av hjerneslag hvert år, og antallet tilfeller er forventet å øke de neste årene. Disse menneskene trenger opptrening raskt etter slaget og trenger oppfølging i tiden etterpå. En robot kan bistå ...
 • Automatisert modell av vassbehandlingsanlegg 

  Olsbø, Bertil; Grønsdal, Trond; Rauset, Kurt-Erik (Bachelor thesis, 2016)
  Vi har bygd ein modell som syner verkemåten til eit mindre vassbehandlingsanlegg, samt kjende automatisering- og vassbehandlingsprosessar i tilknyting til dette. Prosessar som vert illustrert er til dømes vassfiltrering, ...
 • Fresing med industrirobot 

  Marås, Christian; Sundsøy, Morten; Thomsen, Svanhild N.; Gjeraker, Lars Martin (Bachelor thesis, 2015)
  Denne bacheloroppgaven er utført av fire automasjonsstudenter ved Høgskulen i Sogn og Fjordane avd. ingeniør- og naturfag våren 2015. Robotbedriften nLink ønsker å anvende sin Motoman IA20-robot som 3D-fres. Oppgaven de ...
 • CampLett - Automatisk innsjekking 

  Hetle, Roy Arve; Inderøy, Eivind N.; Førsund, Jens; Falkenstein, Sander (Bachelor thesis, 2015)
  Denne rapporten viser utviklinga av ein prototype for automatisk innsjekking på ein campingplass. Prosjektet er basert på ein idé frå eit av gruppemedlemane. Målet var å lage ein funksjonell og brukarvennleg innsjekkingsstasjon, ...
 • AutoBrygg 

  Østerhus, Kevin Alexander; Berge, Mikal Jansen; Huus, Guro; Huus, Torbjørg (Bachelor thesis, 2015)
  I samarbeid med Brygging AS avd. Sagvåg har vi planlagt, skissert og tildels prosjektert eit automatisk ølbryggesystem. Vi har sett på behov av utstyr og jobba med samansetting av systemet slik at ein kan få best mogleg ...
 • inPark 

  Bjaanes, Erik; Olset, Per Øyvind; Årdal, Torbjørn (Bachelor thesis, 2015)
  I denne bachelor-avhandlinga ser vi på korleis vi kan levere informasjon til elbil-brukarar om ladestasjonar er ledige eller ikkje, i sanntid. Vi vurdera kva effektar eit sånt system kan ha på miljøet, og trafikkflyten. ...
 • Prosjektering av distribusjonsnett i Storehaugen byggefelt 

  Neumann, Mie; Hermansen, Mariell (Bachelor thesis, 2015)
  Prosjektet omhandlar prosjektering av distribusjonsnett til eit nytt byggefelt på Sande. Hovudmålet i prosjektet har vore å utarbeida eit forslag til plassering av traséar og nettstasjon prosjektert i Netbas med tilhøyrande ...
 • Prosjekt AKT, tilstandsvurdering Hove kraftverk, Vikfalli 

  Sanden, Tormod; Norbom, Karl Martin Opseth; Håkonshellen, André Gjesdal (Bachelor thesis, 2015)
  Prosjektet er et samarbeid mellom Statkraft og prosjektgruppa. Vi har fått i oppgave å lage en tilstandsvurdering av elektrotekniske komponenter. For å få en forståelse av hvordan tilstandsvurderingen fungerer, har vi satt ...
 • Styring av traverskran 

  Klæhaug, Ken Andre; Steen, Kristian; Navdal, Helene; Fleten, Gjermund (Bachelor thesis, 2014)
  Prosjektets mål har vært å sette i drift en traverskran med vakuumgriper som henter og stabler lameller for oppdragsgiver Massiv Lust AS. Traverskranen har tidligere vært i drift til et annet formål. Gjennom prosjektperioden ...
 • P-sys, parkeringssystem med automatisk skiltgjenkjenning 

  Pihlstrøm, Magnus; Tvinde, Lars Fredrik; Berge, Øystein; Kaasa, Lars Magnus (Bachelor thesis, 2014)
  Dette er et prosjekt i faget HO2-300 – Hovedprosjekt ved HiSF-AIN våren 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom prosjektgruppen og Førde lufthamn Bringeland. Oppdragsgivers ønske er å erstatte det nåværende parkeringsa ...
 • Automatisert batteribyte på bilferje 

  Bondehagen, Thomas André; Hopland, Jermund; Ese, Erlend; Indreflø, Thomas; Solvåg-Hellevang, Roy Andre (Bachelor thesis, 2014)
  Multi Maritime AS vil ha utgreia om det er mogleg å drive ei elektrisk bilferje, med ei løysing for hurtig bytte av batteripakke. Dette reduserer investeringsbehovet for ei elektrisk driven ferje betydeleg. Sjølve ...
 • Automatisert biobrenselanlegg 

  Buanes, Trond; Andersen, Anne Grethe; Brandal, Frode (Bachelor thesis, 2014)
  Dette prosjektet er bacheloroppgaven vår som avgangsstudenter ved HISF, avdeling for Ingeniørfag, elektro automatiseringsteknikk. Prosjektet er et samarbeid mellom prosjektgruppen og Hellenes AS. I dag har Hellenes AS ...
 • GestuRemote 

  Rambjørg, Pål; Eikelid, Tormod; Grimseth, John André; Myrvang, Fredrik (HO2-300;, Bachelor thesis, 2013)
  Ved å bruke Java (Gjenkjenning), Arduino (Universal IR kontroll) og Raspberry Pi (Media Senter++), blir eit enkelt vink til ein kommando. GestuRemote sitt mål er å erstatte den tradisjonelle/utdaterte fjernkontrollen, pluss ...
 • GPS system for supervising rock movements phenomena 

  Klimala, Alan; Zagórski, Sławomir (Bachelor thesis, 2011)
  This project has been developed as a Senior Design Project. The main goal of this project has been to develop embedded system which is able to detect rock movements phenomena base on new proposed differential algorithm. ...
 • Efficient data access in OPC UA based systems 

  Czembor, Paweł; Zieja, Przemysłav (Bachelor thesis, 2011)
  Our project has been developed as a Senior Design Project. The order for the project came from HSF. Realisation of the project took place on the Sogn og Fjordane University College in Førde. The main goal was to create ...
 • Norgesvinduet Bjørlo 

  Myklebust, Oddbjørn; Bridge, Per J. A.; Førde, Espen T.; Vassbotten, Ingunn (Bachelor thesis, 2011)
  Målet med oppgåva har vært å komme fram til automasjonsløysningar i produksjonen av vindauge og dører hos Norgesvinduet Bjørlo. Vi har gjort ei generell analyse av produksjonen med vurdering av potensielle automasjonsløysingar ...
 • Prosjekt H.J.O.R.T 

  Ness, Frode; Bell, Åsmund; Skåre, Thomas (Bachelor thesis, 2011)
  Bakgrunnen for denne bachelor oppgåva var å finne ei løysning på problemstillinga rundt hjortepåkøyrslar. Etter oppdrag frå Statens Vegvesen blei det spesifikke testområdet ved hjortegjerdet på Myrmel, mellom Lunde og ...
 • ROV – Remoted Operated Vehicle 

  Seime, Ole Jacob; Eikelid, Tomas (Bachelor thesis, 2011)
  Hovudmålet med prosjektet var å bygge ein slitesterk og brukarvennleg observasjonsklasse ROV som kunne brukast ned til 20 meter. ROV står for Remotely Operated Vehicle som på norsk vert kalla fjernstyrt miniubåt ...
 • Intelligent overvaking av pasientar med demens 

  Øvsthus, Jørn Are; Kristoffersen, Øystein; Midtbø, Tore Finsveen (Bachelor thesis, 2010)
  Løvåsen Undervisningssjukeheim i Bergen hadde behov for trådlaus transmisjon frå ein trykksensor i ei pasientseng, då det med dagens system oppstod mekanisk slitasje mellom leidningsplugg og vegg. Vi valde å føre oppgåva ...
 • Automatisert pigging av lastebildekk 

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran (Bachelor thesis, 2010)
  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i ...

Vis flere