Recent Submissions

  • Saltkraft : ei teoretisk innføring og utgreiing av eit minikraftverk 

    Bridge, Peer Jakob A.; Førde, Espen T.; Myklebust, Oddbjørn; Vassbotten, Ingunn (Student paper, others, 2010)
    Målet med denne rapporten er å gje ei teoretisk innføring i trykkretardert osmose og reversert elektrodialyse, som er to av dei mest brukte teknologiane bak saltkraft. Energipotensialet er stort, saltkraft kan utvinnas ...