Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Gloria
dc.date.accessioned2014-04-04T07:21:39Z
dc.date.available2014-04-04T07:21:39Z
dc.date.issued2014-04-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193786
dc.description.abstractBakgrunn for valg av tema: Antall eldre pasienter i hjemmesykepleien kommer til å øke drastisk til 2040, noe som fører til økt utfordringer for sykepleiere. I min praksis fikk jeg møte pasienter med ulike teknologiske hjelpemidler slik som trygghetsalarmer, ovnvakt og omgivelseskontroller. Gjennom sykepleiere fra andre land har jeg fått lære mer om informasjon og kommunikasjonsteknologi. Dette gjorde meg interessert i å se nærmere på teknologiske hjelpemidler og bruken av disse. Problemstilling: Hva er pasienters erfaring med teknologisk utstyr i eget hjem, og hvilke sykepleiefaglig og etiske utfordringer kan oppstå i møte mellom teknologi og omsorg. Oppgavens hensikt: Hensikten med oppgaven er å se nærmere på hvordan pasienter opplever bruken av teknologiske hjelpemidler når de bor hjemme, og hvilken utfordringer sykepleier har der teknologi og omsorg møtes. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Det er gjort søk i CINAHL og MEDLINE (OVID) der det er lagt vekt på søkeordene: Home health care, Home care, Technology, Ehealth, Telemedicin, Telehealth, Telecare, ICT, Information and communication technology, Elder care, Older people, Elderly people og Ethics. Det ble inkludert 5 artikler, som alle er skrivne av europeiske forfattere. Alle studiene som er inkluderte, er fra 2006 til 2013. Resultat: Funnene viser at pasienter har ulike meninger om bruken av teknologiske hjelpemidler. Teknologiske hjelpemidler kan øke selvstendighet og sikkerhet for pasienter, men kan óg gi manglende privatliv. Relasjon mellom pasient og sykepleier er viktig, samt at sykepleiere er kunnskapsrike og motiverte. Det er viktig å sette pasienten i fokus når en møter etiske utfordringer. Oppsummering: Teknologiske hjelpemidler kan være et godt hjelpemiddel for eldre pasienter som ønsker å bo hjemme så lenge som det er mulig. For at pasienter som ønsker å bruke teknologiske hjelpemiddel er det viktig å ha en god relasjon med sykepleiere som gir omsorg, samt at sykepleiere er kunnskapsrike og motiverte. Teknologiske hjelpemiddel skal ikke komme som en erstatning for menneskelig omsorg, men som et supplement. Nøkkelord: Omsorg, teknologi, hjemmesykepleie, eldre pasienter, sykepleier og etikk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleOmsorg i forandring – ved hjelp av teknologinb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel