Show simple item record

dc.contributor.authorSandanger, Ingelin
dc.date.accessioned2014-04-02T08:56:02Z
dc.date.available2014-04-02T08:56:02Z
dc.date.issued2014-04-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193552
dc.description.abstractBakgrunn for valg av tema: I praksis har jeg erfart at tvang blir brukt mye oftere enn det burde, og jeg ønsker å se nærmere på hva som er grunnen til dette, og hvordan en kan gjøre noe med det. Problemstilling: Hvordan kan sykepleie med fokus på mestring bidra til å forebygge bruk av tvang hos pasienter med demens som bor på sykehjem? Oppgavens hensikt: Oppgavens hensikt er å få en dypere innsikt i hvorfor det blir benyttet tvang overfor pasienter med demens, og hvordan sykepleie med fokus på mestring kan bidra til å forebygge bruk av tvang. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, hvor jeg har søkt etter forskning i ulike databaser som CINAHL. For å finne relevante forskningsartikkler brukte jeg søkeordene var sykepleie, sykehjem, demens, tvang, etikk, mestring og empowerment. Ut i fra søkene kom eg frem til fire relevante artikler, som jeg har presentert i oppgaven. Resultat: det kommer frem av forskningsartiklene at en grunn til at det blir brukt tvang er at pasientene motsetter seg pleie. Grunnen til at de motsetter seg er gjerne at de føler de mister kontroll over seg selv. Tvang blir oftere brukt av ufaglærte enn av sykepleier, dette kan tyde på at tvang blir brukt fordi pleierne har for dårlige kunnskaper. Oppsummering: For å unngå bruk av tvang er det viktig med relevante kunnskaper blant helsepersonell, personsentret pleie i stedenfor oppgavesentrert er også viktig. Nøkkelord: mestring, tvang, demens, sykehjemnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleTvang til eget bestenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record