Show simple item record

dc.contributor.authorBuvik, Harald
dc.date.accessioned2014-03-26T14:59:10Z
dc.date.available2014-03-26T14:59:10Z
dc.date.issued2007-05-21
dc.identifier.issn1504-5005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193073
dc.description.abstractStatens vegvesen har gjennom FoU prosjektet "Tunnelutvikling" i perioden 2005 - 2007 hatt fokus på brann- og frostsikring av tunnelkledninger. Et ønske om å finne alternativer til PE skum har vært hovedmålsetningen. Prosjektet har brukt mye tid og ressurser til møter med industrielle aktører innenfor vann- og frostsikringsmiljøet i Norge. Det har vært en forutsetning at industrien skulle engasjeres i dette arbeidet. Prosjektet har brukt mye ressurser på fullskala branntesting av typegodkjente vann- og frostsikringskledninger. Testene har først og fremst vist at PE skum med godkjent brannbeskyttelse av sprøytebetong tilsatt PP fiber gir en fullgod beskyttelse gitt de betingelser som testene forutsatte. I prosjektperioden er det utviklet ett alternativ med ubrennbar isolasjon bak veggelementer av betong. Alternativer til PE-skum i tunneler med lavere forstmengder er også blitt typegodkjent. Prosjektet har ikke funnet et optimalt alternativ som dekker lave så vel som høye frostmengder slik som PE skummet gjør i dag. Imidlertid har resultatene så langt vist at man er godt i gang med å tilfredsstille deler av målsetningen. Arbeidet er tidkrevende og man må ha et langsiktig perspektiv for å kunne lykkes. Man vil intensivere/videreføre arbeidet med å utvikle nye ubrennbare løsninger. På bakgrunn av det arbeidet som er utført vil prosjektet foreslå at policyvedtaket i VLM i møte 5/2004 blir opphevet og at ny policy innebærer at PE skum med godkjent brannbeskyttelse aksepteres i alle eksisterende tunneler. For nye tunneler derimot vil man videreføre/intensivere arbeidet med å utvikle nye ubrennbare løsninger som endelig målsetning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesTeknologirapport;2489
dc.subjectFrostnb_NO
dc.subjectSikringnb_NO
dc.subjectBrannvernnb_NO
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectPE-skumnb_NO
dc.titleFoU Tunnelutvikling: Sluttrapport Fase 1: Brann- og frostsikringnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record