Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVaa, Torgeir
dc.contributor.authorMeland, Sondre
dc.date.accessioned2014-03-24T11:17:34Z
dc.date.available2014-03-24T11:17:34Z
dc.date.issued2005-12-16
dc.identifier.isbn82-14-03727-1
dc.identifier.issn1504-5005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/192874
dc.description.abstractMålsettingen med prosjektet MgCI2 har vært både å se hvilke muligheter befuktning av tørt salt med MgCI2-løsning gir for å opere ved lavere temperaturer, samt å se på varigheten av tiltak, opptørkingstid og saltforbruket sammenlignet med befuktning med NaC1-løsning. En av hensiktene med prosjektet har også vært å se om ulike metoder gir forskjellig virkning når det gjelder friksjon og friksjonsutvikling på forskjellige føretyper. Vegnettet innenfor Ring 3 ble valgt som studieområdet. Prosjektet er gjennomført som et 4-årig prosjekt. Det ble startet opp sesongen 2001/2002, og gikk ut sesongen 2004/2005. Konklusjonen er at når det taes hensyn til ytre faktorer på det undersøkte vegnettet i Oslo, blir den reelle effekten av å benytte befuktning med MgCI2-løsning i stedet for NaC1-løsning en reduksjon i saltforbruket på mellom 20-25 % ved bruk av førstnevnte saltmetode. Mens både antall dager med tiltak og antall registrerte salttiltak i 2002/2003 tydet på at det var færre saltdøgn og færre tiltak der det ble benyttet MgCI2 emm der det ble brukt NaC1, var innsatsnivået nokså likt de to påfølgende sesongene. En kan derfor ut fra foreliggende materiale ikke slutte at overgang til MgCI2 fører til en reduksjon i antall saltdøgn og antall tiltak. På den annen side kan det konkluderes med at overgang til bruk av MgCI2 ikke har medført økt tiltaksomfang på forsøksvegnettet i Oslo.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVegdirektoratetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesTeknologirapport;2414
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Teknologi og samfunn;STF50 A05180
dc.subjectVintervedlikeholdnb_NO
dc.subjectFriksjonnb_NO
dc.subjectSamferdselnb_NO
dc.subjectMagnesiumkloridnb_NO
dc.titleForsøk med befuktning med magnesiumkloridløsning i Oslo. Sesongene 2001/2002 - 2004/2005. Sluttrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel