Recent Submissions

 • Prosessledelse og innovasjon: En litteraturstudie 

  Iden, Jon; Andestad, Martin; Grung-Olsen, Hans-Christian (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Denne artikkelen studerer hvilken innvirkning prosessledelse har på bedrifters innovasjonsevne. Artikkelen deler prosessledelse inn i seks dimensjoner, og det gjøres en litteraturstudie for å avdekke sammenhengen mellom ...
 • Scrapping a wind turbine: Policy changes, scrapping incentives and why wind turbines in good locations get scrapped first 

  Mauritzen, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  The most common reason for scrapping a wind turbine in Denmark is to make room for a newer turbine. The decision to scrap a wind turbine is then highly dependent on an opportunity cost that comes from the interaction of ...
 • Dead Battery? Wind Power, the Spot Market, and Hydropower Interaction in the Nordic Electricity Market 

  Mauritzen, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  It is well established within both the economics and power system engineering literature that hydropower can act as a complement to large amounts of intermittent energy. In particular hydropower can act as a “battery” where ...
 • Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk 

  Gjesdal, Anje Müller; Skalle, Camilla Erichsen; Eide, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen tar opp fremmedspråkenes formidling av interkulturell kompetanse, og hvordan denne er knyttet til skolens samlede danningsprosjekt. Artikkel-forfatterne diskuterer hvordan migrantnarrativer kan brukes som ...
 • Individuelle priser i dagligvaremarkedet 

  Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Steen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Bedrifter har fått større mulighet til å samle informasjon om hver enkelt kunde. I dagligvaremarkedet samler kjedene informasjon om hvor og hva vi handler. NorgesGruppen og Coop har i mange år hatt rabattprogrammer hvor ...
 • Påvirker kjønn forhandlinger? 

  Schei, Vidar; Rognes, Jørn Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Det synes å være en utbredt oppfatning at kvinner er dårlige til å forhandle. Nyere internasjonal forskning viser imidlertid at det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Og det avgjørende er hvorvidt forhandlingssituasjonen ...
 • Hvordan kan kulturutvikling bidra til økt innovasjon og omstilling? 

  Hillestad, Tore; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er teknologiutvikling, endrede kundepreferanser ...
 • Bør varslere belønnes? 

  Søreide, Tina; Andås, Kristian; Solum, Veronika (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Varslere bidrar til å avdekke ulovlige og skadelige handlinger i en organisasjon, men mange risikerer gjengjeldelsesaksjoner og karrieretap. Risikoen for slike ulemper tilsier at det er nødvendig med tiltak som fremmer ...
 • Hva er regnskapsmanipulasjon, og hvordan kan den best avdekkes? 

  Kinserdal, Finn (Journal article, 2017)
  Regnskapsmanipulasjon (earnings management) er bevisste avvik fra regnskapsreglene og balanserte estimater. Denne artikkelen diskuterer først hva regnskapsmanipulasjon er, hvor ofte den skjer, og hva konsekvensene er. For ...
 • Transaksjonsprinsippet: regnskapsføring når aktører handler med seg selv 

  Baksaas, Kjell Magne; Kulset, Ellen Marthinsen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
 • Verdien av å (kunne) stenge 

  Kristiansen, Karoline Ask; Nordahl, Helge; Tesaker, Marte (Journal article, 2017)
  Verdsetting av fysiske eiendeler ved hjelp av diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer tilhører barnelærdommen for siviløkonomer. Denne metoden har imidlertid en stor svakhet: Det forutsettes at eieren ikke ...
 • Risikopremier, realrenten og optimal konsum og porteføljeteori: Hva er problemet? 

  Aase, Knut Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Vi demonstrerer hvordan rekursive preferanser kan anvendes i økonomisk modellering, der kombinasjon av tid og usikkerhet er vesentlige elementer. Additiv og separerbar forventet nytteteori har vært den vanlige grunnpillaren ...
 • Innovasjonsevne i norske bedrifter : norsk innovasjonsindeks 

  Lervik-Olsen, Line; Kurtmollaiev, Seidali; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  I en BCG-undersøkelse fra 2015 fremkom det at omtrent 80 prosent av de intervjuede topplederne hadde definert innovasjon som en del av virksomhetens viktigste område, og hele 57 prosent hadde definert det som en av de tre ...
 • Utfordringer ved bruk av selvbetjente etterretningsverktøy 

  Johannessen, Trond Vegard; Fuglseth, Anna Mette (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen gir et bidrag til diskusjonen om fremtidens behov innenfor økonomisk utdanning. Utviklingen går i retning av at ledere og ansatte i høyere grad skal basere sine beslutninger på data, og at de selv skal søke etter ...
 • Vil ny regnskapslov gi internasjonalt sammenlignbare regnskaper? 

  Røsok, Kjell Ove (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Regnskapslovutvalget bruker internasjonalt sammenlignbare regnskaper som ett viktig argument for å tilpasse norsk regnskapslov til IFRS for SMEs. Denne artikkelen bruker Brunssons (2000) teoretiske rammeverk for uniformity ...
 • Conditions for high-potential female entrepreneurship 

  Terjesen, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Female-led ventures that are market-expanding, exportoriented, and innovative contribute substantially tolocal and national economic development, as well as to the female entrepreneur’s economic welfare. Female-led ventures ...
 • Fremtiden for forretningsmodell-innovasjon i Norge 

  Saebi, Tina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Rammebetingelsene til mange bransjer i Norge er i ferd med å endre seg som følge av nye trender som for eksempel delingsøkonomi, tjenestifisering (servitization), åpen innovasjon og behov for økt bærekraft. Det gjør at ...
 • Revisiting the Boston data set. Changing the units of observation affects estimated willingness to pay for clean air 

  Bivand, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Harrison, Rubinfeld (1978c) used a hedonic model to find out how house values were affected by air pollution in Boston, when other variables were taken into consideration. Their primary interest was in estimating willingness ...
 • Explaining the gender wage gap: Estimates from a dynamic model of job changes and hours changes. 

  Liu, Kai (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  I address the causes of the gender wage gap with a new dynamic model of wage, hours, and job changes that permits me to decompose the gap into a portion due to gender differences in preferences for hours of work and in ...
 • My first employee: an empirical investigation 

  Coad, Alex; Nielsen, Kristian; Timmermans, Bram (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  The challenge for solo entrepreneurs to add their first employee is arguably the single biggest growth event facing any growing firm. To understand how this event affects performance, and the antecedents of hiring, we ...

View more