• Assembling ecological pieces to reconstruct the conservation puzzle of the aegean sea 

      Sini, Maria; Katsanevakis, Stelios; Koukourouvli, Nikoleta; Gerovasileiou, Vasilis; Dailianis, Thanos; Buhl-Mortensen, Lene; Damalas, Dimitris; Dendrinos, Panagiotis; Dimas, Xenophon; Frantzis, Alexandros; Gerakaris, Vasilis; Giakoumi, Sylvaine; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Hasiotis, Thomas; Issaris, Yiannis; Kavadas, Stefanos G.; Koutsogiannopoulos, David D.; Koutsoubas, Drosos; Manoutsoglou, Evangelia; Markantonatou, Vessa; Mazaris, Antonios D.; Poursanidis, Dimitris; Papatheodorou, George; Salomidi, Maria; Topouzelis, Konstantinos; Trygonis, Vasilis; Vassilopoulou, Vassiliki; Zotou, Maria (Peer reviewed; Journal article, 2017)