Now showing items 175-194 of 365

  • Juridiske og etiske rammer for innholdsmarkedsføring 

   Viken, Monica (Chapter; Peer reviewed, 2016)
   This chapter investigates the legal and ethical framework for content marketing. The use of content marketing necessitates special considerations due to its legal implications for the marketer. In addition, legal rules ...
  • Kapitalforvaltning i stiftelser: Styrets oppfatninger av forsvarlig forvaltning 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Næss, Knut Myrum (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Samlet bokført egenkapital i norske stiftelser var i 2016 på mer enn 160 milliarder kroner. Samtidig er det lite kunnskap om hvordan stiftelseskapitalen er forvaltet, og hvordan styret i stiftelser arbeider med ...
  • Knowing your boundaries: Integration opportunities in international professional service firms 

   Breunig, Karl Joachim; Kvålshaugen, Ragnhild; Hydle, Katja Maria (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This study presents three different business models (continuous, repetitious, and unique) identified in international professional service firms that pursue a transnational strategy. These business models have varying ...
  • Knowledge donating and knowledge collecting - The moderating role of social and economic leader-member exchange 

   Dysvik, Anders; Buch, Robert; Kuvaas, Bård (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Purpose – The purpose of this paper is to investigate whether the relationship between employees’ knowledge donating and managers’ knowledge collecting is moderated by social leader-member exchange (SLMX) and economic ...
  • Knowledge management in criminal investigations: The case of fraud examiners 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The activity of private investigations by fraud examiners is a business of lawyers, auditors and other professionals who investigate suspicions of financial crime by white-collar criminals. Private investigations represent ...
  • 'Large' versus 'Small' Players: A Closer Look at the Dynamics of Speculative Attacks 

   Bjønnes, Geir Høidal; Holden, Steinar; Rime, Dagfinn; Solheim, Haakon O. Aa (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   What is the role of “large players” (e.g., hedge funds) in speculative attacks? Recent work suggests that large players move early to induce smaller agents to attack. However, many observers argue that large players move ...
  • Leader-member exchange relationships and follower outcomes: The mediating role of perceiving goals as invariable 

   Kuvaas, Bård; Buch, Robert (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In the present study, we investigated whether perceiving goals as invariable mediated the link between leader‐member exchange (LMX) relationships and role overload, turnover intention, and work performance. Perceiving goals ...
  • Leaning Against The Credit Cycle 

   Natvik, Gisle James; Gelain, Paolo; Lansing, Kevin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   How should a central bank act to stabilize the ratio of debt over gross domestic product (GDP)? We show how the persistent nature of household debt shapes the answer to this question. In environments where households repay ...
  • Learning how to lead police investigations 

   Nilsen, Jon-Andre; Aaserud, Terje; Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The aim of this article was to investigate how police investigation leaders learn leadership and whether the facilitation of learning activities and learning methods might bridge the well-known gap between teaching and ...
  • Learning to learn differently 

   Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone; Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose:This paper aims to investigate whether the formal and informal learning patterns of community health-care nurses changed in the wake of a reform that altered their work by introducing new patient groups, and to ...
  • Ledelse gjennom kommunikasjon 

   Farbrot, Audun (Journal article, 2018)
   Ledelsesteorier forteller lite om hva ledere kan gjøre for å få medarbeidere til å gjøre det de skal. God lederkommunikasjon kan være en del av løsningen. Ledelse kan bare utøves gjennom kommunikasjon. Uten kommunikasjon, ...
  • Lederkommunikasjon: En nøkkel for medarbeiderengasjement 

   Bjugstad, Therese; Berntzen, Marthe; Wong, Sut I (Journal article, 2018)
   Medarbeideres engasjement på jobb ansees som en nøkkelfaktor for bedrifters ytelse og prestasjoner. Gallup-undersøkelser viser imidlertid at urovekken- de få medarbeidere opplever aktivt engasjement i sitt arbeid (Crabtree, ...
  • Logg av mobilen for å logge på livet 

   Ronæs, Nina; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Feilbruk av internett kan føre til økt stress, redusert velvære og at vi logger av i økende grad. Dette får store konsekvenser for norske bedrifter. Hva skal de gjøre nå? Vise ansvar og oppfordre til å logge av? Etablere ...
  • Lokale organisasjoner uten en nasjonal overbygning: Brannkassene 1816–1914 

   Espeli, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article analyses the establishment and successful diffusion of fire insurance mutuals in the Norwegian countryside between 1816 and World War I. Prior to the establishment of fire insurance mutuals, the only means of ...
  • Low-quality LMX Relationships, Leader Incivility, and Follower Responses 

   Thompson, Geir; Buch, Robert; Glasø, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The present study focus on the quality of the leader-member exchange relationship as a potential antecedent of workplace incivility. Furthermore, affective and behavioral responses of those exposed to incivility by their ...
  • Managerial attention to exploitation versus exploration: toward a dynamic perspective on ambidexterity 

   Walrave, Bob; Romme, A. Georges L.; van Oorschot, Kim; Langerak, Fred (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Managerial attention to exploitation and exploration has a strong influence on organizational performance. However, there is hardly any knowledge about whether senior managers need to adjust their distribution of attention ...
  • Managerial Overconfidence and the Buyback Anomaly 

   Andreou, Panayiotis; Cooper, Ilan; Garcia de Olalla Lopez, Ignacio; Louca, Christodoulos (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   While positive, long-run abnormal returns following share repurchase announcements are substantially lower when CEOs are overconfident. This effect is particularly strong for (i) difficult to value firms, such as small, ...
  • Managing Heterogeneity in the EU: Using Gas Market Liberalisation to Explore the Changing Mechanisms of Intergovernmental Governance 

   Andersen, Svein S.; Sitter, Nick (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Since the Single European Act the EU has brought many ‘public’ policy sectors characterised by heterogeneity under the umbrella of the Single Market. Consequently, some of the tools employed to shelter these sectors from ...
  • Market-specific Sunk Export Costs: The Impact of Learning and Spillovers 

   Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Firms may face sunk costs when entering an export market. Previous studies have focused on global or country-specific sunk export costs. This study analyses the importance of market-specific sunk export costs (defining ...
  • Matforsyning og klimapolitikk 

   Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Journal article, 2017)
   Bøndene hevder at jordbruket må skjermes mot klimatiltak som rammer norsk matforsyning, målt ved selvforsyningsgraden. Ved å endre sammensetningen av jordbruksstøtten i favør av matvarer som forurenser lite i forhold til ...