Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDavik, Kjell Inge
dc.date.accessioned2014-02-11T12:02:09Z
dc.date.available2014-02-11T12:02:09Z
dc.date.issued2001-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/190474
dc.description.abstractRapporten beskriver et stort bransjeprosjekt støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet har en varighet på 4 år; 2000 – 2003 og er basert på et forprosjekt som ble gjennomført i 1999. Tunnelbransjen vil gjennom dette prosjektet oppnå: • Større sikkerhet mot miljøskader spesielt relatert til grunnvann • Bedret grunnlag for prognostisering av tunnelprosjekter • Større teknisk og økonomisk sikkerhet ved gjennomføring av tunnelprosjekter • Styrket tillit i samfunnet • Øke kunnskap og kompetanse Prosjektet finansieres av: Jernbaneverket, Statens vegvesen, Norges forskningsråd, Samferdselsetaten i Oslo, NCC Anlegg AS, Veidekke ASA og Selmer ASA. Prosjektet ledes av Statens vegvesen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherVegdirektoratetno_NO
dc.relation.ispartofseriesIntern rapport;2201
dc.relation.ispartofseriesMiljø- og samfunnstjenlige tunneler (prosjekt);2001/1
dc.subjectTunnelerno_NO
dc.subjectProsjekterno_NO
dc.subjectMiljøno_NO
dc.titleProsjektbeskrivelse 2000-2003no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber57no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel