Show simple item record

dc.contributor.authorSkaar, Bjørn Solnes
dc.date.accessioned2013-08-16T09:17:37Z
dc.date.available2013-08-16T09:17:37Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189065
dc.description.abstractI Norge er det et stort behov for utskifting av vann- og avløpsledninger. Fornyingstakten har flere steder vært, og er, så lav at endel rør når sin maksimale tekniske levetid før de blir byttet ut. Det er stor variasjon i kvaliteten på rørledninger og utførelse av grøftearbeidet. Derfor vil det være behov for å bytte noen rørledninger før de er forventet å nå sin tekniske levealder. Andre ledninger har god kvalitet og god funksjonsevne også etter forventet levealder. For å optimalisere fornyingen av vann- og avløpsledninger er det viktig å legge en strategi for hvilke ledninger og ledningsstrekk som bør prioriteres. Det er tre nivåer av fornyingsstrategier, strategisk, taktisk og operasjonell. Strategisk planlegging har et langtidsperspektiv på 20 – 100 år og gjelder strategi for hele nettet. Taktisk planlegging har en tidshorisont på 3 – 5 år og omfatter taktiske vurderinger for deler av nettet. Operasjonell planlegging omfatter tekniske planer for ett eller flere prosjekter, med en tidshorisont på 1 – 2 år. Rehabilitering kan ofte gjøres uten å grave opp rørene. Dette kalles NoDig, eller grøftefrie metoder. Grøftefrie metoder deles inn i tre grader av rehabilitering. Ikke-strukturelle metoder bidrar ikke til den strukturelle styrken av det rehabiliterte røret. Semistrukturelle gir et delvis bidrag til styrken til røret. De strukturelle metodene gir røret full strukturell styrke og kan fungere uavhengig av det eksisterende røret. Grøftefrie metoder er viktig for å få fornyingstakten til et akseptabelt nivå. I byer som Oslo og Bergen skal grøftefrie metoder vurderes ved fornying. Ved nye anlegg skal rør ha en levetid på minimum 100 år. Ved å fornye 1 % av ledningsnettet årlig vil ledningene byttes ut innen levetiden. Bærekraft er et uttrykk som brukes i mange sammenhenger. I sammenheng med fornying av vann – og avløpsledninger brukes uttrykket for å beskrive belastningen i form av etterslep på fornying av ledningsnettet og økonomiske byrder de kommende generasjoner får av de valgene vi foretar oss i dag. En bærekraftvurdering av VA-nett ser på belastningen et ledningsanlegg påfører samfunnet over levetiden. Ved en så lang tidshorisont er levetiden og holdbarhet viktig. Flere indikatorer er påvirket av levetiden og ledningsanlegg med lang levetid kan være bærekraftig til tross for stor belastning i byggeperioden. // In Norway there is a great demand for renewal of water- and wastewater pipes. The rate of renewing the pipes has been, and still are, too low. Many pipes reaches their maximum life expectancy before there are renewed. There is a great variation in the quality of pipe material and the construction of trenches in the past. Therefore some pipes must be renewed earlier than previously expected. Other pipelines function well after they have reached their life expectancy. To optimize the renewing of the pipe network, strategies for prioritization of pipelines has to be used. There are three levels of strategies used in planning of renewing pipe networks. The highest level is strategic planning ranging from 20 to 100 years. Strategic planning includes the entire network. The mid-level strategy is tactical planning with a time span of 3 to 5 years. This level includes parts of the pipe network. The lowest level is operational or technical planning. This level ranges from 1 to 2 year. It includes single pipelines or small areas of the network. Trenchless technology is divided in to three levels. Non-structural renewal is basically re-lining of the pipe and does not contribute to the structural integrity of the pipe. Semi structural methods contribute partially to the structural integrity of the pipe. Structural rehabilitation includes methods that can function independently from the original pipe. The use of trenchless technology is critical for keeping the rate of renewal to an acceptable level. In the municipalities of Oslo and Bergen trenchless technology has to be considered whenever a pipe is renewed. In Norway the water- and wastewater pipes has to have a life expectancy of 100 years. By renewing 1 % of the pipe network annually all the pipes will be renewed within their life expectancy. Sustainability is used in many contexts. In the context of renewing water- and wastewater pipelines the expression is used to describe the burden on future generations from present decisions on renewal of the pipe network. An assessment of the sustainability of the water- and wastewater pipe network focuses on the burden the pipe network inflict on the society over the time of the life expectancy. In a long time span the life expectancy is important. Many of the indicators are affected by the life expectancy. Pipe networks with long time expectancy can be sustainable despite of heavy load on the society in the construction period.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectBærekraftno_NO
dc.subjectSustainabilityno_NO
dc.subjectFornyingsstrategino_NO
dc.subjectBergenno_NO
dc.subjectGrøftefrie metoderno_NO
dc.subjectTrenchless technologyno_NO
dc.subjectLedningsteknologino_NO
dc.subjectRørmaterialerno_NO
dc.subjectVann og avløpno_NO
dc.subjectVAno_NO
dc.titleFornyingsstrategi for vann- og avløpsnett og bærekraftanalyse for rehabilitering av vannledningerno_NO
dc.title.alternativeStrategy for renewal of water and wastewater pipe network and analysis of sustainable rehabilitation of drinking water pipesno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Hydrotechnology: 538no_NO
dc.source.pagenumber190no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record