Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEikerol, Hans Martin
dc.date.accessioned2013-08-07T11:15:59Z
dc.date.available2013-08-07T11:15:59Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189010
dc.description.abstractDet er sett på sammenhengen mellom rørinspeksjonsdata og hydrauliske evner i avløpsnett. Dette er gjort ved hjelp av et case-studie i Søråsen, Bærum kommune. Det er opprettet med komplett hydraulisk modell i SSA (Storm and Sanitary Analysis) og kjørt analyser ved bruk av SWMM-metodikk. Modellen er forsøkt kalibrert basert på:  innhentede nedbørsdata fra utplasserte nedbørsmålere  vannføringsdata fra vannføringsmålere  befolkningsanslag og vannforbruk i nedslagsfeltet Det er gjort en følsomhetsanalyse av modellen. Fra tidligere er hydrauliske betraktninger i hovedsak basert på erfaringer og driftsproblematikk. Basert på modellen av Søråsen er det forsøkt å simulere konsekvensene av rørfeil i avløpsnettet ved å sette inn en kort rørbit på 2 meter i modellen, på et sted hvor det i virkeligheten eksisterer rørfeil. Resultater fra dette viser at diameter-reduksjon og innsetting av singulærtap i en slik rørbit gir store utslag på de hydrauliske evnene til røret. Mannings ruhet er en faktor som ikke gir særlig utslag for en kort rørbit, men mer på ledningsnettet som helhet. Beregninger ved bruk av MATLAB er gjennomført for å se på tapt hastighetshøyde gitt spesifikke singulærtapskoeffisienter og deres innvirkning på et rørnett. Rørfeilene i Søråsen-feltet er kartlagt, og det er funnet tydelige mangler ved rørinspeksjoner generelt, i forhold til å kunne gjøre hydrauliske betraktninger. Rørinspeksjoner bærer preg at de er rettet inn mot strukturelle betraktninger av et rør, og de hydrauliske viktige parameterne er lite vektlagt. Det er konkludert med at for å kunne gi en komplett hydraulisk betraktning basert på rørinspeksjoner alene må følgende elementer inkluderes i en rørinspeksjon:  Ledningshøyder  Rør-ruhet  Referanseverdi på vann-nivå Det er foreslått en fremgangsmåte å koble rørinspeksjonsklassifisering med de hydrauliske aspekter. Det finnes ikke singulærtapskoeffisienter for rørfeil av spesifikk type og alvorlighet, og dette er ikke mulig å fremskaffe ved "enkle" matematiske beregninger. For å løse dette kreves numerisk løsning av Navier-Stokes ligninger (verdens 6. mest vanskelige matematiske nøtt for generell løsning), og det arbeidet er overlatt til videre undersøkelser.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectrørinspeksjonno_NO
dc.subjecthydraulikkno_NO
dc.titleParametere for hydraulisk klassifisering og rørinspeksjonsklassifisering basert på studie i Søråsen, Bærum kommuneno_NO
dc.title.alternativeParameters for hydraulic classification and pipe inspection classification based on study in Søråsen, Bærum municipalityno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500no_NO
dc.source.pagenumber86no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel