Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Karoline
dc.date.accessioned2012-08-31T10:11:17Z
dc.date.available2012-08-31T10:11:17Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-08-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188873
dc.description.abstractDet blir bygget mange nye bygg, men de fleste som står i dag skal brukes i lang tid fremover. Dette krever at de blir forvaltet, driftet og vedlikeholdt på den riktige måten, slik at byggene kan fortsette å brukes som først planlagt. For å oppnå dette er det behov for et fokus på vedlikeholdsarbeidet helt fra prosjekteringsfasen og fra alle de involverte. En måte å ta vare på FDV er ved å bruke systemer, som hjelper en å holde styr på dokumentasjon og informasjon om bygget, samt som digitaliserer organiseringen av FDV-arbeidet. Mange byggeiere og forvaltere har ikke oversikt over hva de har, noe som gjør det vanskelig å vedlikeholde. Det finnes mange systemer på markedet, fra helt enkle FDV-systemer som bare oppbevarer FDV-dokumentasjon, til komplekse IWMS-systemer som gjør analyser og beregninger. Hvilket system som lønner seg å velge avhenger av mange faktorer, og er ulikt fra bedrift til bedrift. Min problemstilling i denne oppgaven er derfor: Hvilke muligheter finnes ved å gå fra et tradisjonelt FDV-system til et fullverdig IWMS-program, hva gjelder informasjonsutveksling, funksjoner og utviklingsmuligheter, med spesialcase i Galeien administrasjonsbygg til Forsvarsbygg på Haakonsvern. Oppgaven tar for seg teorien rundt FDV-arbeid, både hvordan arbeider foregår, hvordan dokumentasjonen blir lagret og behandlet, hvordan den faktiske FDV-prosessen foregår samt valg av FDV-system. Videre blir det skrevet om IWMS, som kan brukes som et FDV-system, men som også inneholder alle de ulike funksjoner en kan ha bruk for gjennom byggets livssyklus. Hvordan BIM kan brukes i forbindelse med FDV blir også tatt opp. I metodedelen har jeg tatt for meg to ulike systemer, et som faller under FDV-system kategorien med navnet FDVweb, og et IWMS-system, som heter TRIRIGA. Dette er for å finne ut hvilke muligheter og merverdi det kan bringe ved å velge det sistnevnte. Jeg har brukt Forsvarsbygg sin FDV-dokumentasjon, som er bygget opp etter NS 3451, som grunnlag for å få en forståelse av programmene. For å sammenlikne de to systemene har jeg laget en sjekkliste for å få en enkel oversikt, samt at alle punkter er grundigere utdypet. Etter å ha studert begge programmene er det uten tvil mange flere muligheter med et IWMS-system som TRIRIGA, men det trengs en norsk versjon av programmet. Mulighetene man har ved å bygge på med flere moduler gjør at en ikke trenger å bytte ut alt man har med en gang, og en kan til og med få til en integrering av eksisterende programvare for informasjonsutveksling. Men med et slikt program er det svært viktig med god kommunikasjon og kunnskapsoverføring mellom kunde og leverandør.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectFDVno_NO
dc.subjectFMno_NO
dc.titleFDVU i utvikling : en mulighetsanalyse ved overgang fra et FDV til et IWMS-systemno_NO
dc.title.alternativeFM under development : an analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS systemno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530no_NO
dc.source.pagenumber53no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel