Show simple item record

dc.contributor.authorZahra, Yousefi
dc.date.accessioned2012-05-18T10:19:49Z
dc.date.available2012-05-18T10:19:49Z
dc.date.issued2012-05-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188761
dc.descriptionDet er en god mulighet til å få betydelige økonomiske og miljømessige besparelser og produsere masse med høy kvalitet ved optimalisering av vaskemetoder, og benytte effektive vaskepresser ved vasking av kjemiske masse. Det grunnleggende prinsippet med vasking etter blekingstrinn er det samme som vasking av ubleket masse, men noen forskjeller gjør at vask i blekingstrinn er litt følsom og derfor har de sine egne spesifikke funksjoner. De skiller ut for eksempel i kjemiske forhold dvs. sammensetning på urenheter i massesuspensjon, og prosessforhold dvs. pH og temperatur som alt de fører til forskjeller mellom vask etter blekingstrinn og vask av ubleket masse. Endringer i forholdene under blekingstrinn, særlig i surhetsgrad kan påvirke vask av det organiske og uorganiske urenheter. Takket være de nye vaskepressene er det mulig å utvaske en stor del av urenheter fra massen. De bruker lav vaskevann, gir høy konsistens av utgående masse, og dermed lav KOF-overbæring. KOF (Kjemisk Oksygenforbruk) og konsistensen av utgående massen er en mye brukt metode i massefabrikker for å vurdere vaskeeffektiviteten av vaskesystemer og vaskepresser. Jo bedre vaskeeffektivitet, jo høyere konsistens i massen, jo lavere KOF- overbæring i masse , jo mindre kjemikaliebehov, jo lavere vannforbruk, jo mindre utslipp.no_NO
dc.description.abstractHovedoppgaven med dette prosjektet er å undersøke vaskeresultatet i vaskepressen L5702 ved å måle KOF- overbæring og konsistens av utgående massen i løpet av et år. Vaskepressen eksisterer i blekeriet på Borregaard. I teoriverifikasjon og kartlegging av beregningsverdier lages en massebalanse for vaskepressen og samles data over tid ut i fra opplysninger vi har fått gjennom ”PI” dataprogram. Opplysninger gjelder masse inn, konsistens inn, masse ut, konsistens ut, væskevann inn og væskevann ut av vaskepressen, eventuelt mangel på data lages massebalanser for andre komponenter, slik som standpipe, tanker, fortynningsenhet osv. Med konsistens menes prosentandel av tørrmasse, og med KOF- overbæring menes mengde av organiske forbindelser som følger med utgående masse, og er utvaskbar. Data vil samles og beregnes videre i Excel program. For å ivareta løsningsmetoder og håndberegninger vil det måles størrelser (KOF og konsistens av massen) i laboratorium på Borregaard.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectKOFno_NO
dc.subjectkonsistensno_NO
dc.subjectvaskepresseno_NO
dc.subjectkjemino_NO
dc.subjectorganiske forbindelserno_NO
dc.titleVaskeresultat i vaskepressen L5702no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440::Organic chemistry: 441no_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400no_NO
dc.source.pagenumber76no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record